Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begränsningar i passagerarflyg till Finland från Storbritannien, Irland och Sydafrika upphör 25.1.2021

Myndigheternas hälsosäkerhetsåtgärder har ökat avsevärt på flygplatserna i Finland. Institutet för hälsa och välfärd THL bedömer i sitt utlåtande att det inte längre är nödvändigt att avbryta passagerarflygtrafiken om arrangemangen på flygplatsen är tillräckliga. Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar inte något nytt beslut om flygbegränsningar från Storbritannien, Irland och Sydafrika.

De tidsbundna flygbegränsningarna upphör att gälla 25.1.2021. Traficom bad om utlåtande av THL om passagerarflygtrafiken från Storbritannien, Irland och Sydafrika till Finland fortfarande ska begränsas.

I sitt utlåtande anser THL att passagerare från dessa länder fortfarande utgör ett stort hot för att de nya coronavirusmutationerna sprider sig till Finland. Covid-19-epidemiläget i Finland är allvarligt och effektiva begränsnings- och avvärjningsåtgärder är fortfarande nödvändiga. THL:s uppskattning är att efter att virusmutationerna upptäckts har man på Finlands flygplatser avsevärt ökat myndigheternas hälsosäkerhetsåtgärder och därför är det möjligt att effektivt begränsa risken i anslutning till resor.

THL förutsätter i sitt utlåtande att resenärer från Storbritannien, Irland och Sydafrika ska på ankomstflygplatsen hänvisas till hälsokontroll i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. På basis av hälsokontrollen ska passagerarna sättas i karantän för 14 dygn. Det är möjligt att befria sig från karantän om personen har två negativa coronatestresultat, av vilka det första tagits högst 72 timmar före avgång eller i samband med ankomst till Finland, och det andra har tagits minst 72 timmar efter ankomst till landet.

THL anser att avbrott i passagerarflygtrafiken inte längre kan anses vara nödvändigt om myndigheterna kan anvisa tillräckliga resurser för denna verksamhet.

Vanda stad och Finavia har i sina utlåtanden bekräftat att de har de färdigheter och resurser som THL:s utlåtande förutsätter med tanke på att verksamheten på ankomstflygplatserna sker i enlighet med de ansvar och behörigheter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. THL har bekräftat att Vanda stads och Finavias åtgärder i saken är tillräckliga.

Transport- och kommunikationsverkets flygbegränsningar upphör 25.1.2021 klockan 11.59.

THL har dessutom utfärdat en rekommendation till de flygbolag som flyger till Finland. THL rekommenderar att flygbolagen förutsätter att passagerare som anländer till landet utanför Finland har ett intyg över negativt testresultat för coronaviruset. Om en passagerare har ett läkarintyg över en COVID-19-sjukdom som redan läkts och det har gått under 6 månader från insjuknandet, är intyg över ett negativt coronavirustest inte nödvändigt. Intyg över coronavirusvaccinering är ännu inte accepterade för att ersätta intyg över coronavirustest. THL rekommenderar också att flygbolagen instruerar passagerare att visa testintygen för hälsomyndigheterna på flygplatsen i Finland vid ankomst till landet.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är behörig myndighet i ärenden som gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd inom civil luftfart och buller. Traficom kan, när allmän ordning och säkerhet kräver det, förbjuda ett luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg att landa, kräva identifiering, bestämma flygriktningen och flyghöjden eller på något annat sätt ingripa i luftfartygets färd.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, Twitter @Saarimaki

Begäranden om intervju via kommunikationens medietjänst tfn 029 534 5648

Bekanta dig också med Traficoms tidigare meddelanden: