Beslut om föreskriftsprojekt angående luftrumsändringar: Farliga områden (OPS M1-28) och Luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse (OPS M1-17)

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) inleder ett projekt för att uppdatera föreskrifterna om farliga områden (OPS M1-28) och om luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse (OPS M1-17). Ändringarna avses träda i kraft på AIRAC-datumet 21.4.2022.

Föreskriften OPS M1-28 uppdateras årligen. I dess bilaga anges som koordinater sådana områden där det tidvis kan ske verksamhet som äventyrar luftfartygens flygsäkerhet. Denna gång har Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab föreslagit att nya farliga områden inrättas i närheten av Kauhava flygplats (EFKA) samt att farliga områden för segelflygverksamhet revideras på Nummela flygplats (EFNU). Försvarsmakten har föreslagit att ett farligt område skulle minskas och tre nya inrättas. Redstone Aero Ab föreslår att Kymmene segelflygområde D134A begränsas så att det inte når ovanpå eller i närheten av Pyhtää Redstone flygplats (EFPR) i Pyttis.

I föreskriften OPS M1-17 fastställs sådana områden där det är obligatoriskt att medföra och använda radioutrustning. Denna gång har nya radiozoner föreslagits till Pyttis och Sodankylä flygplatser.

Ytterligare information:

Leila Iikkanen, jurist, leila.iikkanen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6039
Jouko Ranta, överinspektör, jouko.ranta(at)traficom.fi
Mika Saalasti, överinspektör, mika.saalasti(at)traficom.fi