Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flera små kommuner glänser när det gäller bredbandsrankningen i det fasta nätet — Redan över en miljon hushåll har tillgång till optisk fiber

Transport- och kommunikationsverket Traficom har bedömt läget med det snabba bredbandsnätet i kommuner genom en kommunspecifik bredbandsrankning. Bredbandstjänsterna i det fasta nätet ansågs vara på god nivå i 20 kommuner och bredbandstjänsterna i mobilnätet ansågs vara på god nivå i 17 kommuner. Små kommuner rankades högt för det fasta nätet medan bredbandsförbindelserna var bästa i de största städerna. Tillgång till fasta bredbandsförbindelser fortsatte att öka, redan över en miljon hushåll har tillgång till optisk fiber.

Traficom har bedömt läget med fasta bredbandsförbindelser i olika kommuner. Varje kommun fick 0-5 stjärnor separat för det fasta nätet och mobilnätet utgående från uppgifterna om tillgång och abonnemangsantal från slutet av 2019*. 

Kommunernas bredbandsrankning visar utvecklingen av fasta förbindelser och mobilnätet

I bredbandsrankningen för det fasta nätet fick de bästa 20 kommunerna fyra stjärnor. ”Rankningen toppas av små kommuner med litet befolkningsantal, t.ex. kommuner på Åland samt till exempel Ii, Tyrnävä och Rääkkylä i Fastlandsfinland”, säger specialsakkunnig Elina Pallas. Av de största städerna rankades Helsingfors, Lahtis, Uleåborg och Tammerfors högst med 3,5 stjärnor. Av de 311 finska kommunerna fick cirka 40 %, dvs. 123 kommuner minst 2,5 stjärnor.

Rankningen i det fasta nätet baserar sig på tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s samt abonnemang på minst 30 Mbit/s och 100 Mbit/s som är i användning. För fem stjärnor krävs att så gott som alla hushåll i kommunen har ett abonnemang på 100 Mbit/s. 

Sjutton kommuner fick fyra stjärnor i bredbandsrankningen för det snabba mobilnätet. Förutom huvudstadsregionen rankades de övriga stora städerna, t.ex. Jyväskylä, Åbo och Tammerfors, bra. Över hälften av kommunerna, dvs. 162, fick minst 2,5 stjärnor. 

För mobilnätet lägger man vikt vid vägtäckningen för 100 Mbit/s och 30 Mbit/s, men beaktar även hushållstäckningen för 100 Mbit/s och 300 Mbit/s. För att få fem stjärnor krävs en heltäckande vägtäckning för 100 Mbit/s och en omfattande hushållstäckning för 300 Mbit/s.

Två kartor om Stjärnklassificering per kommun för fasta bredbandsförbindelser och mobilnätet.
Stjärnklassificering per kommun för fasta bredbandsförbindelser och mobilnätet.

Tillgång till snabba fasta förbindelser fortsätter att öka

Vid slutet av 2019 fanns ett snabbt fast bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s tillgängligt för 64 procent av hushållen, dvs. till nästan 1,8 miljoner hushåll. Läget vid slutet av år 2018 har korrigerats retroaktivt, varvid tillgången ökade med cirka 3 procentenheter under ett år. Det finns fortfarande nästan en miljon hushåll i Finland som inte har tillgång till snabba fasta bredbandsförbindelser.

Största delen av tillgången till snabbt bredband har genomförts med optisk fiber. ”Vid slutet av år 2019 täckte tillgången till fiber 38 % av hushållen och för första gången överskred en miljon hushåll”, konstaterar kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi. Efter de retroaktiva korrigeringarna var ökningen cirka 3 procentenheter jämfört med året innan.  Tillgång till optisk fiber omfattar FTTB (fiber till tomtgränsen) och FTTH (fiber till bostaden), med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Hastigheter på 100 Mbit/s erbjöds även även via kabelmodemnätet.

En karta om hushållens tillgång till snabbt fast bredband på rutor 1km x 1km i Finland.
Hushållens tillgång till snabbt fast bredband på rutor 1 km x 1 km.

* De har gjorts retroaktiva ändringar i tillgångsuppgifterna för 2018, vilket påverkar uppgifernas jämförbarhet.  De retroaktiva korrigeringarna beror på att det fanns betydande brister i ett av de material som lämnats in till ämbetsverket.

Se närmare uppgifter i tjänsten Data.Traficom kartor (Extern länk)

Stjärnklassificeringarna kan laddas ned även i tabellform (Extern länk). (på finska) Du kan samtidigt hitta mer information om att beräkna klassificeringen.

Tillgång till det fasta nätet och mobilnätet landskapsvis och kommunvis år 2019.  

Ytterligare information

Elina Pallas, specialsakkunnig, tfn 0295 390 126, elina.pallas(at)traficom.fi

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert, , tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi(at)traficom.fi