Lättnader i att förnya körkort – läkarutlåtande kan läm-nas in i efterhand

Körkort ska förnyas när giltighetstiden för körkortet löper ut. På grund av coronavirussitu-ationen ska man i alla ärenden som gäller körkort i första hand använda Traficoms elektro-niska körkortstjänster, skjuta upp ärendet eller anlita ett ombud alltid när det är möjligt.

Coronaviruset belastar hälso- och sjukvården, och icke-brådskande läkartider ställs in eller flyttas till senare tidpunkter. För att underlätta vardagen för de som behöver förnya sitt körkort har Traficom och polisen på grund av den exceptionella situationen gjort ändringar för de kunder som behöver ett läkarutlåtande för att förnya körkortet.

Du kan förnya ditt körkort som vanligt om du redan har ett läkarutlåtande eller inte behöver ett läkarutlåtande

Du kan förnya ditt giltiga körkort utan läkarutlåtande:

  • om du är under 70 år och har körkort för personbil, motorcykel, moped, mopedbil eller traktor 
  • om du är under 45 år och har körkort för lastbil och/eller buss

Om du inte behöver ett läkarutlåtande för att förnya körkortet kan du förnya körkortet som vanligt i tjänsten Förnya ditt körkort .

Vi rekommenderar att man använder de elektroniska körkortstjänsterna eller bokar om ärendet till en senare tidpunkt, särskilt om man hör till riskgruppen för coronavirus. Du kan också använda ett ombud om det finns en uppdaterad bild och namnteckning i Traficoms bildarkiv eller i polisens passfotoregister.

Undantag från skyldighet att lämna in läkarutlåtande om ditt körkort går ut 13.3.2020-31.5.2020

Om ditt körkort upphör att gälla 13.3.2020-31.5.2020 behöver du undantagsvis inte ett läkarutlåtande i samband med att du förnyar körkortet, utan du ska lämna in läkarutlåtandet senare till polisen. Kortet förnyas i övrigt som vanligt vid ett verksamhetsställe för Traficoms serviceproducent Ajovarma. Boka tid på förhand.

Läkarutlåtandet ska lämnas in till polisen inom 6 månader från att körkortet förnyats. Du får en påminnelse per brev om att lämna in läkarutlåtandet cirka 4 månader före det sista inlämningsdatumet.

Vid frågor kontakta Ajovarma!

Om du har frågor om att förnya körkortet kontaktar du Traficoms serviceproducent Ajovarma per telefon 075 323 9999 eller per e-post tiedustelut(at)ajovarma.fi.