Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Trafikplikter för fartygstrafiken mellan Finland och Estland

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik mellan Helsingfors och Tallinn. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 20 november 2020 fattat ett beslut om tillfälligt ordnande av sjötrafik och införande av trafikplikt på tur och retur-rutten mellan Helsingfors och Tallinn. Traficoms mål är att säkerställa och främja tillräckliga sjötransporter och återställt förtroende för sjötrafiken, dvs. i detta läge säkerställa en rutt som är viktig med tanke på försörjningsberedskapen och industrin, och även möjliggöra arbetspendlingen mellan Finland och Estland.

Traficom har ansett det som nödvändigt att införa trafikplikt. Utan trafikplikten skulle man inte kunna upprätthålla en sådan servicenivå på passagerar- och godstrafiken som är nödvändig för Finlands försörjningsberedskap, industri och tillräckliga trafikförbindelser.

”Fartygstrafiken mellan Finland och Estland är viktig för försörjningsberedskapen, industrin och nödvändiga resor. För att kunna säkerställa detta anser vi det nödvändigt att införa trafikplikt mellan Helsingfors och Tallinn”, konstaterar överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficoms beslut baserar sig på det tilläggsanslag för sjötrafiken som beviljats av riksdagen

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för allmän trafikplikt för sjötrafiken. Statsrådet utfärdade en förordning som preciserade användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom besluta om en plikt att trafikera vissa rutter och betala ersättningar för denna trafik. Ersättning betalas inte för fasta kostnader för trafiken, och ingen vinst betalas på beloppet.

Denna plikt har nu införts på rutten Helsingfors–Tallinn tur och retur. De rederier som trafikplikt införts för är Tallink Grupp AS och Viking Line Abp.

Traficom har redan infört trafikplikt för rutten Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm (Extern länk) och två andra rutter som tryggar förbindelserna till Åland (Extern länk).

Ytterligare information:

Understödda rutter för fartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn kan nu sökas (Extern länk) (5.10.2020)

De första besluten om trafikplikt för fartygstrafik har fattats för att trygga förbindelserna till Åland och Sverige (Extern länk) (6.11.2020)

Nya beslut om trafikplikt för fartygstrafiken för att trygga försörjningsberedskapen och förbindelserna till Åland (Extern länk) (17.11.2020)

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397, på Twitter @Saarimaki