Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen tuetut reitit hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on jatkanut merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten laivareittien kilpailutuksia. Nyt uudeksi ns. koronatukea mahdollisesti tarvitsevaksi reitiksi on katsottu Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys.

Nyt avattu haku koskee edestakaista reittiä Helsingistä Tallinnaan. Tälle yhteysvälille kilpailutetaan julkisessa hankintamenettelyssä kokonaistaloudellisesti soveltuvimmat vaihtoehdot, joille voidaan maksaa avustusta liikennöintiin.

Kilpailutus on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki varustamot, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Edestakaisen reitin kilpailutukseen voi osallistua 20.10.2020 asti. Kilpailutuksen voittaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti julkisen palvelun velvoitteen asettamista tai tuen saamista. Julkisen palvelun velvoite voidaan asettaa, jos se katsotaan välttämättömäksi kilpailutuksen jälkeen.

”Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen turvaaminen on Suomen huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää, kuten myös Suomen ja Viron välisen työmatkaliikenteen mahdollistaminen, mikä omalta osaltaan vaikuttaa yhteiskunnan toimivuuteen", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiselle alueelle. Aluksen pitää täyttää kaikki säädökset ja määräykset, mm. jääluokkavaatimusten osalta. Lisäksi 95 % matkustamohenkilökunnalta vaaditaan sujuvaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi (Ulkoinen linkki)

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja antaa tähän avustusta lisämäärärahasta, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi.

Traficom on jo avannut aikaisemmin kilpailutukset edestakaisille reiteille Turku/Naantali-Ahvenanmaa-Tukholma ja Turku/Naantali-Långnäs-Kapellskär, joiden kilpailutus loppui 5.10.2020, sekä kolmelle Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavalle reitille, joiden kilpailutuksiin voi osallistua 12.10.2020 asti (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Helsinki - Tallinna (Ulkoinen linkki)  

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun (Ulkoinen linkki) (28.9.2020)

Ensimmäiset laivaliikenteen tuetut reitit hakuun (Ulkoinen linkki) (18.9.2020)

Julkisen palvelun velvoitteella varmistetaan riittävät meriliikenneyhteydet (Ulkoinen linkki) (13.7.2020)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397.  Twitterissä @Saarimaki
johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396