Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Fordon som ingår i ett dödsbo

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.

Det räcker med att en av delägarna i dödsboet undertecknar de registreringar som dödsboet gör. Den delägare som undertecknar dokumentet ansvarar för att hen har fått de övriga delägarnas samtycke till att göra registreringen. Delägarna behöver inte upprätta ett dokument över samtycket.