Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Alleuropeiska avgiftsfria servicenummer

Europeiska unionen har harmoniserat nummer för vissa tjänster som har samhälleligt värde. Det allmänna nödnumret 112 är samma inom EU-området. Dessutom har vissa tjänster av samhälleligt värde anvisats samma servicenummer som inleds med 116 i alla medlemsstater.

Ett alleuropeiskt servicenummer som inleds med 116 får enbart användas för den tjänst som Europeiska kommissionen särskilt anvisar.

Kommissionen har hittills anvisat följande nummer och därtill relaterade tjänster:

116 000 – Telefonjour för rapportering av saknade barn

 • ger råd och stöd till de personer som är ansvariga för det saknade barnet
 • stöder utredningen
 • tar emot samtal om saknade barn
 • vidarebefordrar dem till polisen.

116 006 – Telefonjour för brottsoffer

 • erbjuder brottsoffer känslomässigt stöd, informerar om deras rättigheter och om hur de ska hävda dessa samt hänvisar till relevanta organisationer
 • ger information bland annat om den lokala polisen och straffrättsliga förfaranden samt om möjligheter till ersättning och försäkringsfrågor
 • ger assistans för annan form av hjälp till brottsoffer.

116 111 – Telefonjour för hjälpsökande barn

 • är till för barn som behöver omsorg och skydd
 • hjälper barn vidare till tjänster och resurser
 • ger barn möjlighet att tala med någon om sina problem och om saker som berör dem direkt
 • ger barn möjlighet att kontakta någon vid en nödsituation.

116 117 – Icke-akut sjukvårdsrådgivning

 • kopplar den hjälpsökande direkt till en lämplig sjukvårdskunnig person för råd i icke-livshotande situationer.
 • Samtalet besvaras av en kunnig person som kan samråda med andra personer eller så kopplas samtalet direkt till en kvalificerad allmänpraktiserande läkare eller läkare vid sjukhus.

116 123 – Jourhavande medmänniska

 • ger den som ringer en genuin mänsklig kontakt med en person som lyssnar utan att döma
 • erbjuder känslomässigt stöd till personer som lider av ensamhet, befinner sig i en livskris eller har självmordstankar.

Finländska tjänsteleverantörer har följande nummer:

116 000 - Nödcentralsverket

116 006 - Psykisk Hälsa Finland rf

116 111 - Mannerheims Barnskyddsförbund

116 117 - DigiFinland Oy

Samtal till alleuropeiska 116-servicenummer

Samtalen till alleuropeiska 116-servicenummer är avgiftsfria.

När du ringer ett 116-nummer slå numret utan fjärrprefixet 0, operatörsprefix eller riktnummer.

Numret är samma i alla EU:s medlemsstater men samtalen styrs till den nationella tjänsteleverantören i respektive land.

Närmare information om 116-nummer och ansökningsförfarandet ger Traficom.

Kontakta Traficom

Elektroniska tjänster