Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Anvisningar för nummerportabilitet

Kontrollera vilket slags avtal du har med din nuvarande operatör. Avtalet kan gälla tills vidare eller för viss tid. Avtalet kan dessutom vara sådant att räkningen faktureras i efterhand (sk. postpaid) eller på förhand (sk. prepaid). Om du har ett prepaid-abonnemang kan numret porteras endast om du är registrerad och identifierad som abonnent. Numret till en anonym prepaid-tjänst kan inte porteras.

Du ser vilken typ av avtal du har samt avtalets längd och månadsavgifternas storlek i ditt avtal och i teleföretagets prislista. De flesta operatörer anger avslutningsdatumet för tidsbegränsade avtal också på telefonräkningen. Kontakta teleföretagets kundtjänst vid behov.

Välj typ av abonnemang