Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Övriga koder för telenät

Traficom förfogar över ett stort antal olika koder som används i telenäten. Exempel på dessa är teleföretagskoder, MNC-koder för mobilnät, NCC-koder, TETRA mobila nätkoder, signaleringspunktkoder, CUG-koder och Centrex-koder.

Teleföretagskoder

Teleföretagskoder används för program som specificeras särskilt. För tillfället har följande program teleföretagskoder:

  • nummerportabilitet
  • V5-anslutning
  • numrering av GT (Global Title) för nätelement

Traficom har genom sitt beslut anvisat teleföretagskoderna 89 och 989 för testbruk.

Förteckning över beviljade teleföretagskoder finns här. (Extern länk)

Beviljade hexadecimala teleföretagskoder
1BTelavox AB / Telavox Oy 9.5.2017
1CLightup Network Solutions GmbH & Co. KG17.7.2018
1DTop Connect OÜ15.2.2019
1EXPLORA Mobile Oy22.10.2019
2BMusta-Pekka Oy6.11.2019
2CBenemen Oy17.3.2020

MNC-koder

MNC-koder (Mobile Network Code) används i enlighet med GSM-standarder för identifiering av ett mobilteleföretag, t.ex. vid signaleringen mellan en basstation och en mobilterminal samt för indikation av ett mobilteleföretag vid basstationsidentitet (Cell Global Identification).

Förteckning över beviljade MNC-koder finns här.

NCC-koder

NCC-koder (Network Colour Code) används i enlighet med GSM-standarder vid signaleringen mellan en mobilterminal och en basstation för att utgöra en del av basstationens identitetkod (Base Station Identity Code). Koderna används för att skilja åt olika ländernas mobilteleföretag i trafiken på gränsområdet där frekvensbanden för olika ländernas teleföretag kan vara överlappande. Användningen av NCC-koderna specificeras i numreringsföreskriften.

TETRA mobila nätkoder

(T)MNC-kod används för identifiering av ett teleföretag i mobilnät som uppfyller kraven på TETRA-standarder.

Förteckning över beviljade (T)MNC-koder finns här.

Signaleringspunktkoder

Noderna i ett gemensamkanalsignaleringsnät identifieras med hjälp av signaleringpunktskoder. För att undvika situationer då två olika noder i signaleringsnätet har en och samma signaleringspunktkod, anvisas varje teleföretag på förhand ett visst antal signaleringspunktkoder som teleföretaget ska använda. Noderna i det nationella signaleringsnätet identifieras med nationella signaleringspunktkoder och noderna i det internationella signaleringsnätet med internationella signaleringspunktkoder. Meddelanden i det nationella respektive internationella nätet skiljs åt med en nätindikator som ingår i adressfältet.

CUG-koder

I tillvalstjänsten Sluten användargrupp (Closed User Group, CUG) kontrolleras med hjälp av en nyckelkod att användarna hör till en viss sluten användargrupp. Nyckelkoden överförs i telenätet i signaleringen mellan centralerna (GK Signalering TUP/ISUP). För att undvika situationer där två abonnenter som hör till olika användargrupper har samma nyckelkod inom olika teleföretags områden, anvisas varje teleföretag ett eget kodområde. Teleföretaget ska allokera nyckelkoder till slutna användargrupper bara inom det beviljade området.

Centrex-koder

Genomförande av en Centrex-tjänst på flera teleföretags områden förutsätter att CTX-data överförs i GK-signaleringen. Till dessa CTX-data hör bl.a. en gruppkod som identifierar en viss CTX-grupp. För att Centrex-tjänsten kan fungera mellan olika teleföretag får Centrex-gruppkoderna inte vara överlappande. Därför reserveras för varje teleföretag ett eget område inom vilket det relevanta teleföretaget självt kan definiera gruppkoderna.