Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Övriga koder för telenät

Traficom förfogar över ett stort antal olika nummer och koder som används i telenäten. Exempel på dessa är teleföretagskoder, MNC-koder för mobilnät och signaleringspunktkoder.

Teleföretagskoder

Teleföretagskoder används främst i samband med telefonnummerportabilitet.

Förteckning över beviljade teleföretagskoder finns här. (Extern länk)

Beviljade hexadecimala teleföretagskoder
1BTelavox AB / Telavox Oy 9.5.2017
1EXPLORA Mobile Oy22.10.2019
2BMusta-Pekka Oy6.11.2019
2C Enreach Oy17.3.2020

MNC-koder

MNC-koder (Mobile Network Code) används i enlighet med GSM-standarder för identifiering av ett mobilteleföretag, t.ex. vid signaleringen mellan en basstation och en mobilterminal samt för indikation av ett mobilteleföretag vid basstationsidentitet (Cell Global Identification).

Förteckning över beviljade MNC-koder finns här.

NCC-koder

NCC-koder (Network Colour Code) används i enlighet med GSM-standarder vid signaleringen mellan en mobilterminal och en basstation för att utgöra en del av basstationens identitetkod (Base Station Identity Code). Koderna används för att skilja åt olika ländernas mobilteleföretag i trafiken på gränsområdet där frekvensbanden för olika ländernas teleföretag kan vara överlappande. Användningen av NCC-koderna specificeras i numreringsföreskriften.

TETRA mobila nätkoder

(T)MNC-kod används för identifiering av ett teleföretag i mobilnät som uppfyller kraven på TETRA-standarder.

Förteckning över beviljade (T)MNC-koder finns här.

Signaleringspunktkoder

Noderna i ett gemensamkanalsignaleringsnät identifieras med hjälp av signaleringpunktskoder. För att undvika situationer då två olika noder i signaleringsnätet har en och samma signaleringspunktkod, anvisas varje teleföretag på förhand ett visst antal signaleringspunktkoder som teleföretaget ska använda. Noderna i det nationella signaleringsnätet identifieras med nationella signaleringspunktkoder och noderna i det internationella signaleringsnätet med internationella signaleringspunktkoder. Meddelanden i det nationella respektive internationella nätet skiljs åt med en nätindikator som ingår i adressfältet.