Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Specialtjänster för personer med hörsel- och talskada

Alla har rätt att få ett fungerande telefonabonnemang till ett rimligt pris till sitt hem eller till sitt företags verksamhetsställe. Personer med hörsel- eller talskada kan ofta inte använda telefonen på samma sätt som andra. Därför har de rätt att få tjänster som motsvarar en telefonförbindelse: textmeddelanden och bredband som möjliggör en videoförbindelse. För de områden där marknadskrafter inte tillhandahåller tjänster har Traficom utsett en leverantör av samhällsomfattande tjänster. Leverantören är vid behov skyldig att se till att kunden får ett fungerande abonnemang.

Ett bredband som möjliggör videosamtal har en sådan kvalitet att videosamtal på teckenspråk eller distanstolkningstjänster lyckas med bredbandet. Bredbandshastigheten måste vara minst 512 kilobit per sekund för både inkommande och utgående trafik (s.k. symmetriskt internetabonnemang). Ett ytterligare kvalitetskrav är att fördröjningen i dataöverföringen inte får vara längre än 150 millisekunder.

Youtube-video: Information på teckenspråk om rätten till ett bredband som möjliggör videosamtal  (Extern länk)

Till sitt hem har personer med hörsel- och talskada också rätt att få ett telefonabonnemang som kan användas för att skicka och ta emot textmeddelanden. Möjligheten att skicka och ta emot textmeddelanden är viktig bland annat därför att personer med hörsel- och talskada kan kontakta nödcentralen i en nödsituation. Information om nöd-sms för specialgrupper (Extern länk).

Youtube-video: Information på teckenspråk om rätten att få ett telefonabonnemang som kan användas för att skicka och ta emot textmeddelanden (Extern länk)

Rätten till tjänsterna förverkligas när abonnemanget fungerar på minst ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Detta kan förutsätta att användaren förbättrar täckningen för abonnemanget med en antenn. Mer information om att få bättre täckning finns i antennanvisningen. Du kan också vända dig till din operatör för råd.

Om det är svårt för dig att få ett fungerande bredbandsabonnemang, gör så här:

  • Bekanta dig först med Traficoms anvisningar om att få bättre täckning och vänd dig till din operatör för råd vid behov. 
  • Om försöken att få bättre täckning inte hjälper, kontakta Traficom
  • Kontakta Traficom också, om operatören säger att det inte är möjligt att få ett fungerande abonnemang till din adress, inte ens med hjälp av en extra antenn, eller om du inte får råd av operatören.

Kontrollera i sökmotorn  om det finns en leverantör av samhällsomfattande tjänster för bredbandstjänster i ditt postnummerområde.