Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Televerksamhetsregister

Företag ska göra en skriftlig televerksamhetsanmälan till Traficom innan allmän televerksamhet inleds. Denna anmälan medför inte rättigheter eller skyldigheter för anmälaren utan den är avsedd att vara ett hjälpmedel för myndighetsarbetet.

Traficom för ett register över de företag som har gjort en televerksamhetsanmälan. Registret innehåller uppgifter om dessa företag sedan år 2003 (då mottagning av anmälningarna överfördes från kommunikationsministeriet till Kommunikationsverket, nuvarande Traficom).

Ett teleföretag ska underrätta Traficom om förändringar i uppgifterna i televerksamhetsanmälan och om att verksamheten upphör. Traficom uppdaterar registret endast på basis av anmälningar från teleföretagen.

Företag som har gjort en televerksamhetsanmälan finns nedan. Listan är uppdaterad i december 2021.