Skydda ditt företags namn och varumärken

Domännamnet används som adress till webbsidor och e-post och är därför en viktig del av ditt företags image på webben. De namn och varumärken som ditt företag använder är också en del av imagen. Det lönar sig alltid att registrera en firma och ett varumärke, på så sätt skyddar de också ditt domännamn.

Företagets image och välkändhet bygger förutom på domännamnet också på f (Extern länk)irma och varumärke. Idealet är att fi-domännamnet motsvarar ditt företags registrerade firma eller varumärke.

Om någon annan registrerar ett domännamn som är identiskt med ditt skyddade namn eller varumärke, kan du kräva och få domännamnet till dig, om inte domännamnsanvändaren kan ge en godtagbar grund för registreringen. Om domännamnet liknar din skyddade firma eller ditt skyddade varumärke ska du kunna motivera att domännamnsanvändaren vill dra nytta av ditt skyddade namn eller märke eller skada din affärsverksamhet. För detta behövs dock starka bevis.

Beakta att för att kunna göra ett krav på avregistrering av ett domännamn som kränker din firma eller ditt varumärke måste du ha registrerat ditt namn eller märke innan det fi-domännamn som kravet gäller registrerades. Ett oregistrerat namn eller varumärke kan utgöra en grund för att ett domännamn avregistreras endast då det obestridligt är etablerat.

Det lönar sig absolut att registrera ditt företags firma och varumärke samt ett motsvarande domännamn redan i början av företagsverksamheten. Det är viktigt att du kontrollerar fi-domännamnets lagenlighet innan du registrerar det. Du kan förlora ditt domännamn om det kränker ett namn eller varumärke som någon annan har skyddat. Du kan registrera firman och varumärket via Patent- och registerstyrelsen.

För sökande av varumärke

Bekanta dig också med företagets namnsdag! (på finska)