Vad är Traficoms befogenhet i domännamnstvister?

Traficom kan avregistrera ett fi-domännamn om det kränker någon annans skyddade namn eller varumärke. Övervakning av innehållet på webbsidor hör inte till Traficom utan vid behov ska du göra en anmälan till polisen.

Traficom kan inte:

avregistrera ett domännamn på basis av webbsidornas innehåll
bedöma webbsideinnehållets överensstämmelse med lag
bestämma om radering eller korrigering av webbplatsinnehållet.

Om namnets eller varumärkets skyddstid börjar först efter registreringen av domännamnet, kränker domännamnet inte vid registreringstidpunkten namnet eller varumärket i fråga. Krav på avregistrering, som baserar sig på ett namn eller varumärke som skyddats efter domännamnets registreringstidpunkt, avslås på samma sätt som andra krav på avregistrering som inte baserar sig på lag.

Ta kontakt med en registrar, om

  • du vill ingå avtal med en registrar
  • du vill byta registrar
  • du vill uppdatera dina kontaktuppgifter i domännamnsregistret
  • du vill göra ändringar i domännamnet (överföra, säga upp m.m.)
  • du har frågor om fakturering av domännamn.

Traficom ger råd, om

  • ditt registrerade fi-domännamn har ingen registrar
  • din registrar upprepade gånger försummar att utföra sina lagstadgade ansvar eller skyldigheter
  • du behöver mer information om möjligheten att kräva att någon annans fi-domännamn ska avregistreras och avlägsnas ur fi-roten.

Ta kontakt med en annan myndighet i följande fall:


Se upp för bedragare på webben (på finska)!