Ekosystemet 5G Momentum gör Finland till ett ledande land inom 5G

Kuva

5G-innovationstävlingen söker spetskompetens från Finland

Ekosystemet 5G Momentum gör Finland till ett ledande land inom 5G med hjälp av nätverk, samarbete – och positiv konkurrens. Syftet med 5G-innovationstävlingen är att göra Finlands 5G-kunskaper och -serviceutveckling synlig såväl i Finland som internationellt för att snabba upp utvecklingen av tjänster och affärsverksamhet.
Kuva

5G Momentum snabbar upp nya försök och lösningar

5G Momentum är ett ekosystem etablerat år 2018. Syftet är att Finland ska bli ett ledande land inom 5G. Ekosystemet främjar utvecklingen och användningen av 5G-tjänster genom att skapa ett nytt slags samarbetsnätverk för försök med 5G. Strävar efter att främja nya tjänster och innovationer som baserar sig på 5G-teknologin genom försök. Syftet är att identifiera utmaningar i anknytning till 5G-omvärlden och göra den finska 5G-kompetensen synlig. Ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ansvarar för 5G Momentum: Traficom samordnar projektet, och andra deltagare är Meteorologiska institutet och Trafikledsverket.
Kuva

Dags för 5G - varför nu?

5G-teknologin möjliggör nya tjänster och lösningar för flera sektorer, t.ex. industrin, hälsovården samt trafik- och transportsektorn. För oss betyder det effektivitet, enorm kapacitet att överföra data förmånligt och nästan realtids dataöverföring. Genom möjligheten att överföra data i realtid kan vi bygga upp skräddarsydda tjänster för robotteknik, artificiell intelligens eller förstärkt verklighet.
Kuva

Behöver du sparring för din 5G-utvecklingsidé? Anslut dig till ekosystemet 5G Momentum!

Vill du veta mer om utvecklingen av tjänster som 5G-teknologin möjliggör? Är du intresserad av att bekanta dig med andra 5G-aktörer och skapa sektorsöverskridande nätverk? Om du ansluter dig till vårt samarbetsnätverk blir du medlem bland oss som är intresserade av utvecklingen av 5G-teknologin. Vi välkomnar alla våra nätverksmedlemmar till olika 5G-evenemang som vi arrangerar varje år. Skriv till oss på 5GMomentum[at]traficom.fi, så får du närmare information om att bli medlem.
Kuva

Nätverksevenemang och workshopar

Vi arrangerar nätverksevenemang och workshopar för våra nätverksmedlemmar. För hösten 2019 planeras följande nätverksevenemang: - Fördelar med 5G för industrin - Fördelar med 5G för hälsovården
Kuva

Beviljande av radiotillstånd för 5G-testning

Du kan ansöka om ett tidsbundet radiotillstånd hos Traficom för testning, forskning och provanvändning i nät som finns i Esbo, Tammerfors och Uleåborg . 5G-tillstånd kan beviljas för frekvensbanden 3410-3800 MHz och över 24 GHz. För de geografiska områden för vilka det inte har reserverats testfrekvenser i statsrådets förordning 917/2018 kan tillstånd för testning beviljas endast om operatören/operatörerna ger sitt samtycke till det.
Kuva

Finlands testekosystem för 5G (5GTNF)

Syftet med ekosystemet 5G Test Network Finland (5GTNF) är att verka mellan testmiljöer i laboratorier och kommersiella nät: att erbjuda stöd för testning och demonstration och en skräddarsydd testmiljö för både datakommunikationsindustrin och dem som tillämpar datakommunikation.
Kuva

Kontakta teamet 5G Momentum

Vi hjälper gärna om du har frågor. Skriv till oss på 5GMomentum[at]traficom.fi.
Kuva