Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Frekvensavgift för frekvensreservering och för radiotillstånd

För frekvensreservering och för radiotillstånd tas ut en frekvensavgift som baserar sig på de grunder som anges i kommunikationsministeriets frekvensavgiftsförordning. Avgiften beräknas med hjälp av formeln för allmän frekvensavgift för lokala mobilnät.

2300-2320 MHz5279,83 €
2300-2320 MHz10559,66 €
2300-2320 MHz201 119,31 €
24,25-25,1 GHz50310,92 €
24,25-25,1 GHz100621,84 €
24,25-25,1 GHz2001 243,68 €

Tabell 1: Exempel på beräkning av årlig frekvensavgift med olika frekvensmängder när invånarantalskoefficienten är 0,05.

2300-2320 MHz0,60,052200000002500016000,0181295,51 119,31 €
24,25-25,1 GHz0,20,05220000000025000160000,0061295,51 243,68 €

Tabell 2: Exemplen gäller frekvensbandet 23002320 MHz med en bandbredd på 20 MHz samt frekvensbandet 24,2525,1 GHz med en bandbredd på 200 MHz.

Formeln:

B0K1KinvS1295,50€, där

B0 = (BKj) / Bref

Kj = 2,Bref = 25 kHz ja Kinv = 0,05

Invånarantalskoefficienten (Kinv) bestäms utifrån hur många invånare som finns inom radiosändarens eller radionätets, radiosystemets eller radiostationens område med användningsrätt i förhållande till Finlands folkmängd. Invånarantalskoefficienten på frekvensbanden 23002320 MHz och 24,2525,1 GHz är dock alltid minst 0,05. Ett större koefficientvärde än den tillämpade invånarantalskoefficienten används först när antalet invånare i området med användningsrätt överskrider 275 000.

Numreringsavgifterna finns på Traficoms webbsidor

Uppdaterad