Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Statistiken anger antalet och längden av infektioner med skadliga datorprogram i finländska informationsnät. Uppgifterna kommer från en Autoreporter-tjänst av Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Tj...
Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samla...
Statistiken består av antalet betydande informationssäkerhetsincidenter och -hot som teleföretag har upptäckt i sina tjänster. Statistiken härleds från de observationer och statistikuppgifter som t...
Statistiker omfattar betydande störningar i funktionen hos de kommunikationsnät och -tjänster som teleföretag tillhandahåller. Betydande funktionsstörningar betecknas med klass A, B och C, och stat...
Det snabba 5G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s fanns tillgängligt under ideala förhållanden för mer än 1,8 miljoner hushåll vid slutet av år 2020. Andelen var alltså 67 procent av alla hushåll....
Finländska konsumenter var fortfarande ganska nöjda med posttjänsterna år 2020. Nöjdheten förändrades inte mycket jämfört med tidigare år.
De ungas intresse för att skaffa körkort är ännu på nedgång. Endast 54 procent av 18-åringarna skaffar B-körkort. Reformen av körkortslagen sänkte priset på B-kort och undervisningstillståndets pop...
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms register fanns det i slutet av 2020 sammanlagt 225 417 farkoster. 89 procent av dessa var motorbåtar. År 2020 första registrerades sammanlagt 4 769 f...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi