Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Transporthastighet för brev

I denna statistik presenteras den relativa transporthastigheten för brev

Volymen av skickade brev och paket

Statistiken omfattar en uppskattning av antalet skickade brev och paket. Uppgifterna samlas in från de största postaktörerna en gång om året.

Investeringar i televerksamheten

Statistiken omfattar investeringar för de teleföretag som är verksamma i Finland fördelade i verksamhet i det fasta nätet, verksamhet i mobilnätet samt tv- och radioverksamhet. Uppgifterna samlas i...

Omsättning av televerksamhet

Statistiken omfattar omsättningen av den televerksamhet i Finland som bedrivits i det fasta nätet och mobilnätet samt av tv- och radioverksamheten. Statistiken omfattar både slutkundsintäkter och g...
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning om användningen av kommunikationstjänster framgår att konsumenter särskilt associerar 5G-tekniken med snabbhet. För många är fe...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning som våren 2021 kartlade användningen av kommunikationstjänster använder de flesta konsumenter internet för videoströmnings...
Restriktionerna till följd av pandemin ökade mängden distansarbete per vecka, och även framöver vill finländarna distansarbeta i större utsträckning än före pandemin. Det här avslöjar Transport- oc...
Den offentliga trafikens prestationsstatistik har för första gången publicerats i Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistikdatabas. Syftet med statistikföringen är att producera infor...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi