Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Traficom samlar årligen in uppgifter om produktionsandelar och sammanställer vartannat år en statistikrapport över uppgifterna.
Jämförelsen gäller svarstider på teleföretagens kund- och rådgivningstjänster. Uppgifterna samlas in från vissa teleföretag fyra gånger om året.
Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samla...

Bredbandsabonnemang i det fasta nätet

Statistiken omfattar alla bredbandsabonnemang som är i användning och som har genomförts via ett annat nät än mobilnät. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.
I våras blev samtalen längre både i det fasta nätet och i mobilnätet samtidigt som en stor del av finländarna började jobba på distans och studera hemma. Också mängden överförda data i nätet samt a...
I Norden och Baltikum används mycket mobildata. Mängden data som överförs i mobilnätet har fortsatt öka i alla länder under 2019. Särskilt i Baltikum var tillväxten snabb, men Finland ligger ännu i...
Antalet första registreringar av personbilar i januari–juni 2020 sjönk med 21,4 procent jämfört med året innan. Det gjordes färre första registreringar än nå-gonsin tidigare på 2000-talet. Det regi...
Under årets första hälft ökade antalet första registreringar av båtar tydligt. Under perioden januari–juni gjordes 3 564 registreringar av nya farkoster, vilket var 25 % mer än året innan. Största ...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi