Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Statistiken anger antalet och längden av infektioner med skadliga datorprogram i finländska informationsnät. Uppgifterna kommer från en Autoreporter-tjänst av Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Tj...
Statistiken innehåller uppgifter om konsumentpriser på teleföretagens bredbandsabonnemang. Uppgifterna samlas in från teleföretagens offentliga webbsidor tre gånger om året.
Statistiken innehåller regionala uppgifter om konsumentpriser på bredbandsabonnemang. Uppgifterna samlas in från teleföretagens offentliga webbsidor tre gånger om året.
Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samla...
Under coronatiden har båtlivet blivit populärt och båtköp har varit livligt. Under januari-augusti 2021 var antalet första registreringar av farkoster totalt 4 899, vilket är 9 procent mer jämfört ...
Läget för järnvägssäkerheten i Finland är fortsättningsvis bra, och i synnerhet passagerarsäkerheten ligger på en utmärkt nivå. Detta framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms årsrap...
Transport- och kommunikationsverket Traficom sammanställer en helhetsbild av transportsystemet och dess utvecklingsbehov för att stöda beslutsfattande. Transportsystemanalysen har nu publicerats fö...
Finländarnas dataanvändning fördelas relativt jämnt mellan mobilnätet och det fasta nätet. I andra länder som statistikför dataöverföring i fasta nät är den relativa andelen av fasta nätet betydlig...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi