Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Bredbandsabonnemang i det fasta nätet

Statistiken omfattar alla bredbandsabonnemang som är i användning och som har genomförts via ett annat nät än mobilnät. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.

Mobilabonnemang

Statistiken omfattar alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, även s.k. mobila bredbandsabonnemang. Statistiken omfattar inte maskin-till-maskin-abonneman...

Dataöverföringsmängd i mobilnätet

Statistiken omfattar samtal och textmeddelanden från hushålls- och företagskundernas abonnemang. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.

Användning av telefonitjänster

Statistiken omfattar samtal och textmeddelanden från hushålls- och företagskundernas abonnemang. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.
Vid slutet av juni 2019 hade redan över 40 procent av hushållen ett fast bredbandabonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s, då det gäller hastighet från nätet till användaren (nedströms). Has...
Finland är fortfarande ett av de båttätaste länderna i världen. Under första halvan av året ökade antalet första registreringar av vattenfarkoster med 11 procent jämfört med förra året. Motorbåten ...
Jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna behöll Finland sin tätplats i mobilstatistiken 2018. Däremot har Finland den näst lägsta tillgången till snabba fasta bredbandsabonnemang bland ...
På ett år har taxipriserna stigit med cirka 6 % i hela landet. Mest har priserna stigit i Kymmenedalen och i Nyland, där ökningen var över 11 %. I Egentliga Tavastland, Norra Savolax och i Satakunt...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi