Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

I Finland finns 10 aktörer som hyr ut elsparkcyklar och cyklarna används redan i 40 kommuner. I Finland gjorde man år 2021 över 11 miljoner resor med elsparkcyklar och antalet reskilometer uppgick ...
Enligt förhandsstatistik omkom 23 människor i sjötrafiken i januari–augusti. Största delen av de omkomna är män i övre medelåldern. Användning av räddningsväst skulle ge värdefull tilläggstid för a...
En konsumentundersökning som Transport- och kommunikationsverket Traficom har låtit genomföra visar att majoriteten av konsumenterna obehindrat kan sköta sina dagliga digitala ärenden. Det finns in...

Traficom öppnar djupmätningsdata

Transport- och kommunikationsverket Traficom öppnar djupdata i en tjänst som består av själva nedladdningstjänsten och av en indextjänst som beskriver materialets täckning. Materialen kan visualise...