Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Extern länk)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Statistiken visar hur fasta och mobila bredbandsförbindelser har utbrett sig i finländska hushåll. Uppgifterna samlas in från finländska hushållsanvändare genom en konsumentundersökning per telefon.

Postutdelning

Statistiken omfattar uppgifter som Posti Ab lämnat till Traficom. Uppgifterna sammanställs en gång om året.

Transporthastighet för brev

I denna statistik presenteras den relativa transporthastigheten för brev

Omsättning av televerksamhet

Statistiken omfattar omsättningen av den televerksamhet i Finland som bedrivits i det fasta nätet och mobilnätet samt av tv- och radioverksamheten. Statistiken omfattar både slutkundsintäkter och g...
Till och med 55 procent av finländarna använder telefoni- och videotjänster över internet. Andelen har ökat med hela 16 procentenheter från våren 2019. Samtidigt har användningen av sociala medier ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har bedömt läget med det snabba bredbandsnätet i kommuner genom en kommunspecifik bredbandsrankning. Bredbandstjänsterna i det fasta nätet ansågs vara p...
Täckningsområdena för snabba bredbandsförbindelser i mobilnätet ökade måttligt under det senare halvåret 2019. Ett täckningsområde där det under ideala förhållanden är möjligt att få 100 Mbit/s öka...
Vid slutet av juni 2019 hade redan över 40 procent av hushållen ett fast bredbandabonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s, då det gäller hastighet från nätet till användaren (nedströms). Has...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi