Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samla...

Statistik över sjöolyckor

Statistiken över sjöolyckor innehåller de olyckor inom yrkessjöfarten och fritidsbåtlivet som inträffat på finska territorialvatten och på närliggande internationella sjöområden. Statistiken omfatt...

Bredbandsabonnemang i det fasta nätet

Statistiken omfattar alla bredbandsabonnemang som är i användning och som har genomförts via ett annat nät än mobilnät. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.

Mobilabonnemang

Statistiken omfattar alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, även s.k. mobila bredbandsabonnemang. Statistiken omfattar inte maskin-till-maskin-abonneman...
Jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna behöll Finland sin tätplats i mobilstatistiken 2018. Däremot har Finland den näst lägsta tillgången till snabba fasta bredbandsabonnemang bland ...
De finländska bilförarna är allt mer intresserade av nya renodlade elbilar och begagnade importerade laddhybrider. Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik visar att det under det f...
Ifjol lockade Finland nästan tio procent fler kryssningsresenärer jämfört med året innan. Även importen av råvaror, olje- och kemiska produkter, malmer och koncentrat till Finland samt transitexpor...
Elva kommuner med litet invånarantal fick 4 stjärnor av 5 möjliga vid rankningen av fasta bredbandsförbindelser. Lahtis och Uleåborg var de enda stora städerna som uppnådde 3,5 stjärnor. De stora s...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi