Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

I Finland syns den geografiska regionindelningen i digitaliseringens framskridande. Fasta snabba förbindelser finns tillgängliga i städer och urbana kommuner på ett heltäckande sätt både via optisk...
Enligt de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 60 procent av de finländska hushållen möjlighet att ta i användning en fast internetuppkoppling med en nedladdnin...
Data i finländska mobilnät fortsätter att öka exponentiellt varje år. I internationell jämförelse är vi storkonsumenter av mobilförbindelser. Användningen av mobildata fördelas inte jämnt bland anv...
Båtliv har blivit mer populärt under coronatiden, vilket också syns i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister i form av ett ökat antal vattenfarkoster. I början ...