Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

År 2022 använde Finland mest mobildataöverföring per invånare jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna. Detta framgår av telestatistiken som Transport- och kommunikationsverket Traficom...
Uppdateringen av den riksomfattande transportsystemplanen börjar. Det centrala faktaunderlaget för planen är transportsystemanalysen som upprätthålls av Traficom, det vill säga transportsystemets s...
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms bredbandsklassificering granskar man fasta nätförbindelsernas tillgänglighet och mobilnätens täckning i finländska kommuner. Av kommunerna fick 28 mi...
Med den nya utsläpps- och kostnadskalkylatorn för paket- och lastbilar kan du jämföra CO2-livscykelutsläppen och kostnaderna för paketbilar och lastbilar som drivs med olika drivkrafter. En fördel...