Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

Olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet har minskat under de senaste åren trots att båtlivet blivit alltmer populärt. Onödiga dödsfall förekommer ändå fortfarande, särskilt på inre farvatten...
Under år 2023 förlöpte den finländska kommersiella flygtransporten i sin helhet säkert än en gång. Det inträffade inga olyckor. Antalet allvarliga tillbud ökade något. I många fall var det återigen...
År 2023 genomgick sammanlagt 3 272 farkoster en första registrering, vilket är nästan 29 procent mindre än år 2022. Antalet första registreringar minskade för andra året i rad och var till och med ...
Uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen, har börjat under ledning av kommunikationsministeriet. En central del för beredningens kunskapsunderlag är den strategiska ...
Uppdaterad