Statistik

Traficom producerar olika statistik över vägtrafik, sjöfart, båtliv, spårtrafik, luftfart samt kommunikationstjänster och -nätverk.

Publicerad statistik

Jämförelsen gäller svarstider på teleföretagens kund- och rådgivningstjänster. Uppgifterna samlas in från vissa teleföretag fyra gånger om året.

Statistik över sjöolyckor

Statistiken över sjöolyckor innehåller de olyckor inom yrkessjöfarten och fritidsbåtlivet som inträffat på finska territorialvatten och på närliggande internationella sjöområden. Statistiken omfatt...
Jämförelsen gäller SMP-teleföretagens (teleföretag med betydande marknadsinflytande) priser på abonnentförbindelser. Jämförelsen omfattar installations- och månadsavgifter för abonnentförbindelser....
Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samla...
Vid slutet av juni 2019 hade redan över 40 procent av hushållen ett fast bredbandabonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s, då det gäller hastighet från nätet till användaren (nedströms). Has...
Finland är fortfarande ett av de båttätaste länderna i världen. Under första halvan av året ökade antalet första registreringar av vattenfarkoster med 11 procent jämfört med förra året. Motorbåten ...
Jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna behöll Finland sin tätplats i mobilstatistiken 2018. Däremot har Finland den näst lägsta tillgången till snabba fasta bredbandsabonnemang bland ...
De finländska bilförarna är allt mer intresserade av nya renodlade elbilar och begagnade importerade laddhybrider. Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik visar att det under det f...

Sök i statistik

I statistikdatabasen kan du söka information om statistik över fordon i trafik, första registreringar av fordon, importerade begagnade fordon, giltiga körkort, antalet nya körkort och första registreringar av farkost.

Statistik över kommunikationstjänster och -nätverk har samlats i en statistiktabell över kommunikationstjänster .

Statistikdatabas(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Mer information: tilastot(a)traficom.fi