Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Priser och avgifter

Traficoms avgifter om offentligrättsliga prestationer har bekräftats i kommunikationsministeriets förordningar. Verkets företagsekonomiska avgifter finns i Traficoms prislista.
Kuvituskuva: kolikoita pinossa

Dataskydd hos Traficom

Syftet med dataskydd är att skydda personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person.
Tietosuoja