Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansvarsfulla handlingar för fungerande och trygga förbindelser

Ansvarsfullhet innebär ansvar för miljön, människor och ekonomin. Statskontoret rekommenderar att alla statsförvaltningens organisationer årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet. FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling utgör ramen för ansvarsrapporteringen. 

I Traficom har vi valt att rapportera tre av målen (mål 3, 11 och 13), vilka vi främjar genom våra huvudsakliga uppgifter. De positiva effekter som Traficoms verksamhet har på de tre valda målen kallas för handavtryck. 

FN:s mål 11. Hållbara städer

Undermål 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Traficoms ansvarsrapport

Traficoms första ansvarsrapport förklarar ämbetsverkets mål för hållbar utveckling samt dess ansvarsfulla verksamhet till förmån för samhället och individen. Vid Traficom innebär ansvarsfullhet konkreta handlingar på flera fronter. De av FN:s mål för hållbar utveckling som vi valt, nr 3, 9, 11 och 13, anknyter till säkerheten inom transporter och kommunikation, hållbar infrastruktur, hållbara städer samt klimatgärningar.

Traficoms fotavtryck

Ansvar är också arbete med att minska det egna fotavtrycket. Footprint avser de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska effekterna av Traficoms verksamhet på omvärlden.