Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bastuflottar

Bastuflottar får byggas för eget bruk relativt fritt utan särskilda krav. De behöver inte CE-märkas om de inte släpps ut på marknaden inom fem år från ibruktagandet. Exempelvis försäljning och uthyrning är att släppa ut produkten på marknaden.

Om du vill sälja eller hyra ut en självbyggd bastuflotte som är mindre än fem år gammal måste den ha

För den som ska köpa eller hyra en bastuflotte är det en god idé att kontrollera att dokumenten är i ordning.

Om den självbyggda flotten är enbart i eget bruk behövs ingen dokumentation. Dokumenten är inte heller nödvändiga vid försäljning eller uthyrning om flotten har varit i byggarens eget bruk i minst fem år. 

En bastuflotte ska vara säker, oavsett om den har eller inte har officiella dokument

Även om en bastuflotte inte behöver CE-märkas ska den uppfylla de allmänna kraven för farkoster som gäller också självbyggda farkoster. (Extern länk)

Sikten ska vara god från styrplatsen, så att föraren kan följa rutten och den övriga sjötrafiken.

Flotten ska ha ordentliga fästpunkter som vid behov kan användas även vid bogsering.

Du kan själv bedöma den största motoreffekten, men observera dock konstruktionernas stabilitet och flottens styregenskaper. Det är skäl att ha tillräckligt med motoreffekt, så att flotten är manövrerbar även när vinden ökar.

Beakta flottens stabilitet och bärförmåga när du bedömer antalet passagerare. Det ska finnas tillräckligt med plats för varje person (50 x 75 cm). Som vikt per person kan du i bedömningen använda 75 kg, och dessutom ska du i viktuppskattningarna beakta den personliga utrustningen för varje person ombord samt farkostens utrustning. Om flotten har en terrass ovanpå överbygganden ska du säkerställa att flotten är stabil även när alla personer befinner sig på terrassen.

Eldstäder på bastuflottar

Särskilt när det gäller installation av bastuugnar och andra eldstäder är det skäl att se till att säkerhetsavståndet till brännbara material är tillräckligt stort. Närmare anvisningar får du av eldstadens tillverkare eller i de allmänna byggbestämmelserna.

Kravet på brandsläckare enligt sjötrafiklagen gäller i praktiken alla bastuflottar. Att göra upp eld utgör en central del av användningen av bastuflottar. Därför ska en alldeles särskild uppmärksamhet ägnas åt den allmänna brandsäkerheten och att brandsläckarna har tillräcklig kapacitet. Minimikapaciteten 8A68B för en brandsläckare är inte alltid tillräcklig om brandbelastningen är stor.

Vissa bastuflottar måste också registreras

En bastuflotte ska införas i farkostregistret om dess motoreffekt är minst 15 kW (över 20 hk) eller om den är försedd med motor eller segel och skrovlängden är minst 5,5 meter.

Övrigt att beakta

Då det gäller bastuflottar är det möjligt att också de allmänna byggnadstillsynsbestämmelserna tillämpas, även om bastuflotten är registrerad i farkostregistret. Samarbete med de lokala byggnadsmyndigheterna rekommenderas redan i det skede då flottens konstruktion och användning samt brygg- och vinterförvaringsplats planeras.

 

Uppdaterad