Hur brexit påverkar transport och kommunikation

Traficom har inom området för transport och kommunikation sammanställt information om brexit-situationen för aktörer inom transport- och kommunikationssektorn och privatpersoner. Webbplatsen uppdateras aktivt.

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien är ännu oklart

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen.

Storbritannien har fått en förlängd tidsfrist till 31.1.2020 för att driva igenom utträdet ur EU. This flexible extension allows the UK to leave the EU even earlier, should the withdrawal agreement take effect prior to that date.

Oavsett om man får till stånd ett utträdesavtal eller inte kommer relationen mellan Storbritannien och EU att förändras när Storbritannien blir ett tredjeland. För EU har utgångsläget varit att ett utträdesavtal är den bästa möjliga kompromissen.

Det finns ännu fler möjliga scenarier, men alla aktörer inom transport- och kommunikationssektorn ska bereda sig på att Storbritannien blir ett tredjeland om det träder ut ur EU utan avtal eller övergångstid. Tredjeländer kan inte ha samma rättigheter och förmåner som medlemsländer. 

Kommunikationsministeriets webbplats med information om brexit (Extern länk).

Statsrådets webbplats med information om brexit (Extern länk).

 

Information på Traficoms webbplats om hur brexit påverkar transport och kommunikation