Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I EU-länder tillämpas gemensamma regler på säkerhetskontroller av flygpassagerare. Med hjälp av reglerna strävar man efter att göra resandet smidigt och lätt – utan att kompromissa med säkerheten.

Genom säkerhetskontroller säkerställs att sådana föremål eller ämnen som skulle kunna orsaka fara under flygningen inte tas ombord avsiktligt eller av misstag. Även ett vardagligt föremål kan vara farligt om det transporteras ombord på ett flygplan, och därför kan medförande av föremålet ombord på flygplan vara förbjudet eller omfattas av begränsningar.

Bagaget får inte innehålla brandfarliga, högexplosiva, giftiga eller frätande ämnen eller ämnen som annars klassificeras som farliga.

Det är möjligt att flygbolagen tillämpar striktare begränsningar än vad som anges på Traficoms webbplats. Innan du packar ditt bagage lönar det sig därför att du kontrollerar på din flygbiljett eller hos flygbolaget att det är tillåtet att medföra de föremål eller ämnen ombord som du har tänkt ta med dig. Läs särskilt instruktionerna som gäller transport av vätskor.

Genomgå säkerhetskontrollen smidigt

  • Visa upp alla medförda vätskor.
  • Ta av dig ytterkläderna och lämna dem för kontroll.
  • Visa upp eventuell bärbar dator och övriga stora elapparater för genomlysning

Vad får jag inte medföra till flygplatsens behörighetsområden och ombord på luftfartyg?

Uppdaterad