Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Varför görs reformen?

För att säkerställa trygg sjöfart, effektiv användning av våra farleder och nya framtida navigationsmetoder krävs att de som använder sjökortsprodukter och farleder har tillgång till uppdaterad och enhetlig djupinformation.

På havsområden är den nuvarande referensnivån i sjökorten och farlederna det teoretiska medelvattenståndet (MW (Mean Water) / MSL (Mean Sea Level)). Den här nivån är tidsberoende, dvs. referensnivån flyttar sig i förhållande till den fasta jordskorpan ungefär lika mycket som skillnaden mellan landhöjningen och den allmänna stigningen av havsvattenståndet. Det har inte funnits någon enhetlig nollnivå för djupmaterial och farledsuppgifter i sjökorten och olika nollnivåer har angetts i sjökorten över havsområden.

Genom att övergå till systemet N2000 kan man minska antalet referensnivåer till en enda väldefinierad referensnivå. Alla djup- och farledsuppgifter som anges på sjökort kommer att anges i ett enda system som är bundet till jordskorpan. Det här kommer att förtydliga det nuvarande systemet som visat sig vara besvärligt med tanke på samverkan mellan begreppet medelvattenstånd och landhöjningen.

Mer information om hur landhöjningen och den stigande havsytan påverkar Finlands kust finns i Klimatguiden (Extern länk).