Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

ADR-körtillstånd för transport av farligt gods

Om transport av farliga ämnen på väg med beaktande av det transporterade ämnets art, mängd och transportmedel förutsätter särskild expertis, ska fordonets förare ha förutom körrätt också ett körtillstånd för transport av farliga ämnen. En förutsättning för att få ett ADR-körtillstånd är att man har slutfört körtillståndsutbildningen för farliga ämnen och avlagt provet som motsvarar utbildningen samt att man uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Körtillståndet gäller för både nationella och internationella transporter (ADR-avtalsstater).

Gör så här

1: Delta i en utbildning

Förstagångs- och repetitionsutbildning ska ges i form av en grundkurs och relevanta specialkurser. En grundkurs och specialkurs för transport av ämnen och föremål i klass 1 och specialkurs för transport av radioaktivt material i klass 7 får ges i form av allomfattande kurser, vilka genomförs i sin helhet vid ett och samma tillfälle och av samma utbildningsorganisation.

2: Avlägg ADR-körtillståndsprovet

Efter den 1 juni 2020 är det inte tillåtet att i ADR-körtillståndsprovet använda en lärobok som använts under utbildningen eller annat eget material. Den som ska avlägga ADR-körtillståndsprovet får materialet som är tillåtet i provet hos Ajovarmas serviceställe före provet. Materialet ska lämnas tillbaka till Ajovarmas personal genast efter provet. Materialet innehåller bland annat tabeller som gäller säkerheten vid transporter och man får se materialet på förhand under utbildningen.

Provet kan avläggas på finska eller svenska. Det är tillåtet att använda tolk under ADR-körtillståndsprovet. Tolken skall ha ett intyg över behörigheten.

Om den som ska avlägga provet har ett annat modersmål än finska eller svenska, kan han eller hon ta med sig en ordbok i tryckt form till det muntliga provet. Ordboken kontrolleras innan provet inleds. 

3: Bedömning och omtagning av prov

Man får provresultatet och respons omedelbart efter provet. Ett underkänt elektroniskt prov kan tas om genast när det finns lediga tider för att avlägga provet. 

4: Lämna in ansökan om ADR-körtillstånd till Ajovarma

Du kan lämna in en ansökan om ADR-körtillstånd till ett av Ajovarmas serviceställen så fort ditt ADR-körtillståndsprov har godkänts. 

Man kan av särskilda skäl be om ett tillfälligt ADR-körtillstånd av den som tar emot körtillståndsprovet. Med ett tillfälligt körtillstånd får man bara köra i Finland, med undantag för landskapet Åland.

5: ADR-körtillståndet skickas hem till dig per post

ADR-körtillståndet skickas hem till dig per post inom cirka 3 veckor efter att du lämnat in ansökan.