Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utbildning för ADR-körtillstånd

Den utbildning som ges för körtillstånd för transport av farligt gods (ADR-körtillstånd) omfattar teoriundervisning och praktisk övning. Den utbildning som behövs för att få ADR-körtillstånd får endast ges av den som har utbildningstillstånd.

Förstagångs- och kompletteringsutbildning ordnas som grundkurser och relevanta specialkurser. Grundkursen samt specialkurser för transport av explosiva ämnen och föremål i klass 1 och transport av radioaktiva ämnen i klass 7 kan ordnas som en kombinerad grundkurs vid samma tillfälle och av samma utbildningsanordnare. Längden på en lektion är 45 minuter. Undervisningen får i allmänhet omfatta högst 8 lektioner per kursdag.

Uppdaterad