Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
1

Kontrollera förutsättningen för att göra en anmälan om taxitrafik

Ett giltigt gods- eller persontrafiktillstånd ger rätt att även bedriva taxitrafik. Man behöver dock göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Traficom. Anmälan gäller företaget, inte fordonet.

2

Anmäl dig till taxitrafik

Traficom skickar ett beslut till tillståndshavaren när tillståndshavaren har gjort anmälan och den har införts i trafik- och transportregistret

Du får börja bedriva taxitrafik när du har beviljats ett gods- eller persontrafiktillstånd och Traficom har skickat dig beslutet om att anmälan har införts i trafik- och transportregistret.

Anmäl dig till taxitrafik (Extern länk)

3

Giltigheten för anmälan

När giltigheten för trafiktillståndet löper ut eller om trafiktillståndet återkallas upphör även företagets rätt att bedriva taxitrafik. Om företaget vill fortsätta bedrivandet av taxitrafik, ska det ansöka om taxitrafiktillstånd.

Tjänsteproducenten kan också anmäla att trafiken upphör och begära att registeranteckningen om bedrivande av taxitrafik tas bort.

4

Kraven som ska följas i taxitrafik

Vid bedrivande av taxitrafik ska man följa alla krav som gäller taxitrafik, t.ex. beträffande förarkompetens, meddelandet av priset, gränssnittskraven och fordonet som används för transporter.

Taxitrafik kan bedrivas med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling, men inte med buss.

RÅDGIVNING OM TRAFIKTILLSTÅND

Telefontjänsten
029 534 5181
vardagar kl. 8.00–16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Uppdaterad