Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Avställning av fordon för registrering i militärfordonsregistret

Då ett fordon som har varit i trafik- och transportregistret har registrerats i militärfordonsregistret kan avställning för registrering i militärfordonsregistret antecknas för fordonet. Avställning för registrering i militärfordonsregistret avbryter fordonets skatteperiod samt trafikförsäkringens giltighet.

Gör så här:

Anmäl avställning av fordonet för registrering i militärfordonsregistret vid ett besiktningsställe som utför registreringar. Ta med dig ett intyg över fordonets registrering i militärfordonsregistret (registerkort).

Uppdaterad