Företag som gjort en anmälan om tillhandahållande av förmedlings- och kombinationstjänster

Leverantörer av förmedlings- och kombinationstjänster ska göra en anmälan om sin verksamhet till Traficom. Uppgifter om tjänsteleverantörer som gjort en anmälan kommer att finnas på denna sida när anmälan har registrerats.