Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Krav på ADR-körtillstånd och utbildningar

Om transport av farliga ämnen på väg med beaktande av det transporterade ämnets art, mängd och transportmedel förutsätter särskild expertis, ska fordonets förare ha förutom körrätt också ett körtillstånd för transport av farliga ämnen. En förutsättning för att få ett ADR-körtillstånd är att man har slutfört körtillståndsutbildningen för farliga ämnen och avlagt provet som motsvarar utbildningen samt att man uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Förstagångs- och kompletteringsutbildning ska ges i form av en grundkurs och relevanta specialkurser. En grundkurs och specialkurs för explosiva ämnen i klass 1 samt specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 får ges i form av en kombinerad grundkurs, vilka genomförs vid ett och samma tillfälle och av samma utbildningsorganisation. En lektion är 45 minuter. I allmänhet får undervisning ges högst under 8 lektioner per kursdag.

Sommaren 2020 har det blivit ändringar i ADR-körtillståndsutbildningen. I framtiden kan utbildningen genomföras med olika utbildningsmetoder som möjliggör en effektiv användning av resurserna, dock med beaktande av de gränserna i den internationella regleringen som är bindande för Finland.