Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kundpriserna för registrering

Kundpriserna för registrering fastställs i kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverket Traficoms avgifter. Registreringsställena tar ut registreringsavgifterna av kunderna enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen.

Kundpriserna för registrering inkluderar inte moms.

Kundpriserna för registrering

Elektroniska registreringstjänster

 • första registrering, ändring av ägare och/eller innehavare 2,70 euro
 • utskrift av registreringsbevis (anmälningsdel och teknisk del) 2,70 euro
 • utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0,00 euro
 • avställning 5,00 euro
 • påställning 0,00 euro

Registreringstjänster, personlig service

 • registreringsanmälan utan bilaga 7,50 euro
  - ägarbyte, innehavarändring eller annan anmälan exkl. avställning och påställning
 • registreringsanmälan med bilagor 16,00 euro
 • registrering av mellanliggande ägare 35,00 euro
  - ägarbyte vid vilket överlåtelseanmälan inte gjorts för alla mellanliggande ägare
 • avställning 16,00 euro
 • påställning 0,00 euro
 • annat beslut om registrering 16,00 euro
  - anmälan om överlåtelse av fordon till okänd
 • utskrift av registreringsbevis (anmälningsdel och teknisk del) 7,50 euro
 • utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0,00 euro
 • registreringsbevis som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska uppgifterna 7,50 euro
 • kopia av den tekniska delen 7,50 euro
 • ändring eller utskrift av provnummerintyg 7,50 euro

Registreringsskyltar

 • registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon 4,50 euro/st
 • registreringsskylt för fordon 4,50 euro/st
 • annan registreringsskylt 6,50 euro/st
  - special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskylt
  - registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt
  - registreringsskylt som av annat skäl måste tillverkas separat
 • undantag från antalet registreringsskyltar (tillstånd för en extra registreringsskylt) 23,00 euro

Specialregistreringstjänster

 • förhandsanmälan eller ny utskrift av förhandsanmälningsintyg 10,50 euro
 • förflyttningstillstånd 13,00 euro
 • exportregistrering 45,00 euro
 • registrering av diplomatbilar 7,50 euro
 • beslut om beviljande av specialtecken 750,00 euro
 • provnummerintyg 200,00 euro

Förflyttningsförsäkrings-premier (Extern länk)

 

 

MUOKATTAVA LINKIT: