Medicinska krav i vägtrafiken

Traficom ger anvisningar till läkare för bedömning av körhälsa hos förare av vägfordon.

Traficom utarbetar de anvisningar och blanketter som läkare behöver för att bedöma körhälsan hos förare av vägfordon. Traficom har inte befogenhet att ta ställning till enskilda personbedömningar i vägtrafiken.

Polisen svarar för övervakningen av förarnas körförmåga och körhälsa och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder, till exempel om meddelande av körförbud.

Körkort och läkarintyg

För att få ett körkort krävs det ett läkarintyg över körhälsa i följande situationer:

• Körkort i grupp 1

  • när man ansöker om eller förnyar körkort 
    • läkarintyg behövs dock inte när man ansöker om körkort i grupp 1 om sökanden kan försäkra att kraven på hälsotillståndet uppfylls
    • läkarintyg behövs inte heller om ansökan om förnyelse av körkort i grupp 1 lämnas in senast den dag då sökanden fyller 70 år

• Körkort i grupp 2

  • alltid när man ansöker om eller förnyar körkort
  • när föraren fyller 50, 55, 60 och 65 år för att behålla den körrätt för grupp 2 som beviljats före år 2013

• När läkaren har ordinerat en tidigarelagd  läkarundersökning

• På polisens order

Medicinska kraven för förare i vägtrafiken fastställs i följande författningar:

  • Körkortsdirektivet
  • Körkortslagen
  • Lagen om yrkeskompetens för taxiförare