Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Information om när ditt fordon ska lämnas in för periodisk besiktning nästa gång finns

En periodisk besiktning är en besiktning som ska utföras för ett fordon med jämna intervaller då man kontrollerar fordonets skick och de uppgifter som införts i registret. Dessutom kontrolleras att fordonets skatter och avgifter har betalats.

Du får inte använda fordonet i trafik om det inte har besiktats under dess besiktningstid.

 

Uppdaterad