Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

E-faktura är en elektronisk faktura som du tar emot via din nätbank. Alla uppgifter är redan ifyllda i fakturan, du behöver bara granska och godkänna den. Du kan börja använda e-faktura genom att ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank. 

För att ta i bruk e-fakturering behöver du kundkoden för fordonsbeskattning. Kundkoden anges på debetsedeln för fordonsskatt och du kan också kontrollera den i Traficoms e-tjänster. Du får kundkoden även genom att ringa till Traficoms fordonsskatterådgivning.

Vid beställning av e-faktura, beakta att debetsedlarna för fordonsskatt för alla de fordon som den i debetsedeln antecknade skattskyldige har kommer att skickas som e-faktura till din nätbank. Kontrollera uppgifterna om den skattskyldige omsorgsfullt så att du inte beställer debetsedlar för fordonsskatt för fel person till din nätbank. Den skattskyldiges namn och kundkod anges på debetsedeln. E-fakturaavtalet träder i kraft från och med följande debetsedel för fordonsskatt.

Om du betalar fordonsskatten med e-faktura, kan du betala skatten i rater genom att välja rätt belopp på skatteraten i e-fakturan.

Ytterligare information om e-fakturering hittar du i din nätbank:

Uppdaterad