Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmäl företagets faktureringsadress för fordonsbeskattningen

Företaget kan få debetsedeln för fordonsskatt som elektronisk faktura eller ange en separat postadress för utsändningen av debetsedeln för fordonsskatt. I annat fall skickas debetsedeln för fordonsskatt till den adress som finns för företaget i trafik- och transportregistret.

Företagets adressuppgifter för huvudenheten uppdateras till trafik- och transportregistret direkt från Företags- och organisationsdatabasen (FODS).

Om företaget har många (minst tio) fordon som ska beskattas och möjlighet att ta emot e-fakturor, kan företaget ingå ett avtal med Traficom om att alla fordon faktureras med en månatlig e-faktura.

Använd e-tjänsten om du vill meddela företagets faktureringsadress för fordonsskatten.

Så här meddelar du företagets faktureringsadress för fordonsbeskattningen i tjänsten Mina ärenden

1

Logga in i tjänsten Mina ärenden

Identifiera dig i tjänsten med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj uträttande av ärenden å företagets vägnar.

För att ändra faktureringsuppgifterna ska du ha företagets representationsrätt eller fullmakten att uppdatera trafikaktörernas uppgifter eller tillstånd. Läs mer: E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter (Extern länk)

2

Gå till fliken Organisationens uppgifter

Fliken Organisationens uppgifter finns uppe på framsidan

3

Välj Beskattning av fordonsskatt i faktureringsuppgifterna

Du kan anmäla en e-faktureringsadress och/eller en faktureringsadress för brevpost åt företaget.

4

Fakturering av fordonsskatten

Du kan göra anmälan för huvudenheten och/eller ett verksamhetsställe.

Enhetens faktureringsadress anmäler du via fliken Verksamhetsställen.

För att kunna beställa e-fakturan ska företaget ha en nätfaktureringsadress. För att beställa e-fakturan behöver du också information om vilken instans som förmedlar e-fakturorna (=operator).

5

Spara de uppgifter du anmält

Faktureringsadressen gäller tills vidare från anmälningsdagen.