Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sändning av debetsedel för fordonsskatt

Debetsedeln skickas till den fasta adress som har antecknats för den skattskyldige i trafik- och transportregistret om inte en annan adress eller ett annat leveranssätt har anmälts till Traficom.

Skickas din debetsedel för fordonsskatt till Suomi.fi-meddelanden från och med november 2023?

Om du får debetsedeln för fordonsskatt endast i pappersform och du använder Suomi.fi-meddelanden, kommer debetsedeln för fordonsskatt endast att skickas till Suomi.fi-meddelanden från och med den 1 november 2023. Ytterligare information: suomi.fi/meddelanden

Som användare av Suomi.fi-meddelanden får du post från flera olika myndigheter elektroniskt i stället för som papperspost. Tack för att du sparar på miljön och de offentliga utgifterna

Leveranssätt för debetsedel för fordonsskatt för personkunder i prioritetsordning:

  1. E-faktura
  2. OmaPosti
  3. Suomi.fi-meddelanden
  4. Pappersutskrift (samt eventuell OmaPosti-kopia *)

*Om du har fått din debetsedel för fordonsskatt i pappersform och dessutom en kopia till OmaPosti skickas debetsedeln från och med den 1 november 2023 endast till Suomi.fi-meddelanden om du använder Suomi.fi-meddelanden.

Personkund

Privatpersoners adressändringar uppdateras automatiskt via befolkningsregistret.

Enklast – och med garanterat rätt betaluppgifter – betalar du fordonsskatten genom att beställa debetsedeln som e-faktura (Extern länk)till din nätbank.

Företag

Företagens debetsedlar för fordonsskatt till den adress som antecknats i trafik- och transportregistret.

Företaget kan meddela en e-faktureringsadress eller faktureringsadress för brev för debetsedlarna för fordonsskatt. (Extern länk)

Om företaget har minst tio fordon som ska beskattas, kan du ingå ett avtal med Traficom om att alla fordon faktureras med en månatlig e-faktura. (Extern länk)

Uppdaterad