Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Arbetsställets signum vid företaget

Vad är arbetsställets signum?

Arbetsställets signum är den bokstavsdel i slutet på FO-numret med vilken olika verksamhetsställen som finns under samma FO-nummer kan skiljas från varandra i trafik- och transportregistret.

Hur kan ett företag anmäla arbetsställets signum?

Anmäl ett verksamhetsställe vid ett besiktningsställe som utför registreringar i samband med registreringen, varvid informationen om det nya verksamhetsstället införs i trafik- och transportregistret.

Vilken nytta har företaget av arbetsställets signum?

Med hjälp av arbetsställets signum kan ett fordon som företaget äger registreras i ett visst verksamhetsställes namn. Företaget kan även behöva fordonsuppgifter om specifika verksamhetsställen till exempel för fakturering och rapportering.

Företag kan anmäla en separat faktureringsadress till Traficom för fakturering av fordonsskatter. Om ett företag har många fordon, kan det ingå ett avtal om alla fordon faktureras med en månatlig samlingsfaktura. Ovan nämnda anmälan om faktureringsadress eller faktureringsavtal ska göras separat för varje verksamhetsställe.

Hur kan ett företag anmäla ändring av arbetsställets adress?

En person som har rätt att företräda företaget eller en person som företaget gett fullmakt att administrera trafikaktörers uppgifter och tillstånd kan ändra arbetsställets adress på tjänsten Mina ärenden under avsnittet Uppgifter om organisationen. Mera information: E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter

Adressändringen kan också anmälas skriftligen till kundtjänsten för rådgivningen vid Fordonsregistrering och registreringsskyltar.

Hur kan ett företag anmäla nedläggning av ett arbetsställe?

Nedläggning av ett arbetsställe kan anmälas skriftligen till kundtjänsten för rådgivningen vid Fordonsregistrering och registreringsskyltar.  

Fordon som arbetsstället äger eller innehar ska registreras till ett verksamt arbetsställes eller ett företags huvudsakliga arbetsställes ägo innan arbetsstället läggs ned. Läs mer: Ändra ägar- och innehavaruppgifter av ett ägt fordon

Mer information om faktureringsadress och faktureringsavtal

Uppdaterad