Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om persontrafiktillstånd 

Ansök om persontrafiktillstånd som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig transport av personer med buss på finländska fastlandet och internationell trafik i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Gör så här:

2

Ansök om persontrafiktillstånd 

Du kan ansöka om ett persontrafiktillstånd elektroniskt i sektionen trafiktillstånd inom vägtrafiken i tjänsten Mina ärenden.

I ärenden som gäller bedrivande av trafik väljer fysiska personer ”Uträtta personliga ärenden” som sin roll och juridiska personer ”Uträtta ärenden för ett företag/en organisation”. En fysisk person som är sökande eller tillståndshavare uträttar således alltid ärenden som person och inte som representant för sin firma. Endast en person som har rätt att representera transportföretaget antingen med fullmakt eller på basis av en roll som anges i handelsregistret utan särskild fullmakt kan utföra ärenden på ett företags vägnar.

Till ansökan ska i regel en utredning om sökandens solvens bifogas

En kopia av ett intyg över sökandens/den trafikansvariges yrkeskompetens ska i allmänhet lämnas in endast om sökanden/den trafikansvarige inte har tidigare ansvar i anslutning till persontrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig, och om personens yrkeskompetens har erhållits före den 1 januari 2007.

Ansökningsavgiften på 290 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte även om tillståndet inte kan beviljas eller ansökan återkallas.