Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Finska sjökort

I tjänsten kan du kontrollera gällande upplagor av finska sjökort.

Transport- och  kommunikationsverket Traficom producerar tryckta och elektroniska sjökort över havs- och insjöområdena i Finland. Produktlistan innehåller uppdaterad information om de tryckta och elektroniska sjökorten.

Sjökortsrättelser hittas i tjänsten Underrättelser för sjöfaranden. (Extern länk)

Katalog över sjökort i Finland

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri