Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Rapportering av olyckor, tillbud och händelser inom lufttrafik

Olyckor, allvarliga tillbud och händelser inom civil luftfart som inträffat på Finlands territorium eller på finska luftfartyg eller med stöd av ett drifttillstånd som utfärdats i Finland ska rapporteras till Traficom.

Olyckor, allvarliga tillbud och händelser inom civil luftfart som inträffat på Finlands territorium ska rapporteras i enlighet med EU-förordningen 376/2014 (Extern länk).
De närmare förfaranden och anvisningar som följs i Finland beskrivs i luftfartsanvisningen GEN T1-4 (Extern länk).
De olika typer av händelser som obligatoriskt ska rapporteras inom luffartsverksamhet anges i bilagorna till EU-förordningen 2015/1018 (Extern länk).

Därtill kan du alltid frivilligt rapportera alla situationer som enligt din bedömning utgör en faktisk eller potentiell risk för luftfartens säkerhet. 

Rapporten lämnas på de elektroniska blanketterna ovan.
Det finns separata blanketter för drönarverksamhet, marktjänster och övrig luftfartsverksamhet. 
Ytterligare instruktioner om hur blanketten ska fyllas i hittas bakom de frågetecken som står bredvid fälten på blanketten.

För att rapporten ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt, beskriv följande saker med tillräcklig omfattning i fältet ”Beskrivning av händelsen”:

  • Vad hände?
  • Vilka var konsekvenserna?
  • Bedöm orsaken till händelsen och faktorerna som påverkat den.
  • Bedöm åtgärderna som skulle kunna vidtas eller som redan har vidtagits för att säkerställa att motsvarande inte skulle hända igen.
  • Beskriv också vädret om det har påverkat händelsen.

Uppgifterna som lämnas i rapporterna utnyttjas i arbetet för att utveckla flygsäkerheten. I all behandling av rapporter följer man Just Culture-principerna (Extern länk) (på finska). 

Passagerare kan göra en anmälan om upptäckta säkerhetsbrister i kommersiell lufttrafik enligt instruktionerna på denna sida (Extern länk).

Videoanvisning om hur man lämnar in en händelserapport