Digitalisaatio etenee kunnissa eri tahtia - Traficomin laajakaistaluokitus kertoo verkkojen kehityksestä

Digitalisaatio etenee Suomessa, mutta nettiyhteyksien saatavuudessa ja käyttöönotossa on merkittäviä alueellisia eroja. Palvelujen siirtyessä verkkoon on kaikilla kunnilla tarve toimiville laajakaistayhteyksille niin kodeissa kuin kodin ulkopuolella. Hyvien yhteyksien avulla kunta voi varmistaa, että esimerkiksi etätyö, etäasiointi, digitalisaation tuomat ympäristöratkaisut, yritysten käyttämät digitaaliset palvelut ja tulevaisuuden ratkaisut, kuten älyliikenne ja virtuaalitodellisuus, ovat kuntalaisten saavutettavissa.

Alueellisen vertailun havainnollistamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on luonut kuntakohtaisen laajakaistaluokituksen. Tähtiluokitus on tehty erikseen sekä kiinteiden yhteyksien että mobiiliyhteyksien tilanteelle. Luokituksen laskenta on muodostettu siten, että se pyrkii kuvaamaan niin nykytilannetta kuin valmiutta vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Kukin kunta saa tähtiä erikseen sekä kiinteälle että langattomalle laajakaistalle asteikolla 1-5. Luokituksen laskenta esitetään tarkemmin uutisen lopussa.

Kiinteät yhteydet rakentuvat pienemmissä kunnissa pitkälti osuuskuntien voimin

Nopeita kiinteitä yhteyksiä rakennetaan tasaiseen tahtiin, asukasmäärään suhteutettuna erityisesti suurimpien kaupunkien ulkopuolelle. Korkeimpiin tähtiin ylsivät Lumijoki ja Pyhäjoki, joiden tulos on 4,5 tähteä. Jo 27 suomalaista kuntaa saa vähintään 4 tähteä, tämä on 8 prosenttia kaikista kunnista. Luokituksessa 4 tähteä tarkoittaa jo erittäin hyvää tilannetta nopeiden kiinteiden yhteyksien saatavuuden ja käyttöönoton suhteen. Uutta nopeaa laajakaistaa on rakentunut vuoden aikana erityisesti esimerkiksi Lappajärvelle, Nivalaan, Oulaisiin ja Raaheen, joiden luokitus nousi viime vuodesta selkeästi.

Monilta osin pienempien kuntien menestys kiinteän verkon tilanteessa johtuu aktiivisista valokuituosuuskunnista, jotka ovat rakennuttaneet alueellisia valokuituverkkoja esimerkiksi laajakaistatuen avulla. "Traficom myöntää tukea alueille, joilla laajakaistayhteydet eivät kehity markkinaehtoisesti tarpeeksi nopealla tahdilla eikä myöskään mobiiliverkko pysty tarjoamaan riittäviä yhteyksiä. Kärkipään alueilla kunnat ovat olleet aktiivisessa roolissa tukemassa valokuituverkon rakentamista", kertoo erityisasiantuntija Elina Pallas.

Matkaviestinverkon tähtiluokituksessa näkyy 5G-verkon rakentuminen

5G-verkkoa on ensimmäisenä rakennettu erityisesti kaupunkialueille. Täydet 5 tähteä matkaviestinverkon luokituksessa saa 10 kuntaa. Erityisesti 5G:n tuoma nopea 300 megan peitto kotitalouksiin nostaa näiden kuntien tähtimäärää. Vähintään 4 tähteä sai jopa 40 kuntaa. Pääosin nämä kunnat ovat suurempia kaupunkeja ja niiden ympärillä olevia asutuskeskittymiä. Tähtiluokitukset lasketaan teoreettisesti saatavilla olevien peittojen mukaan. 

Kartalla esitetään kiinteän laajakaistan ja matkaviestinverkon tähtiluokitukset kunnittain.
Kuva 1. Kiinteiden laajakaistayhteyksien ja mobiiliverkon tähtiluokitukset kunnittain.
Kartalla esitetään kiinteän laajakaistan ja matkaviestinverkon tähtiluokitukset kunnista, jotka ovat saaneet luokituksessa vähintään neljä tähteä. Kartalla on myös erikseen kunnat, joissa sekä kiinteä laajakaista että matkaviestinverkko olivat molemmat vähintään neljä tähteä.
Kuva 2. Suomessa on kaksi kuntaa, Maarianhamina ja Raisio, joissa tähtiluokitus sekä kiinteässä että mobiilissa on vähintään 4 tähteä.

Digitalisaation ulottuessa yhä useammalle elämänalueelle riittävän laadukkaat yhteydet ovat kunnille entistä tärkeämpiä. Edelleen kuitenkin 40 %:ssa Suomen kunnista jäädään kiinteän verkon osalta alle 2 tähden. Mobiiliverkon osalta alle 2 tähden kuntia on vähemmän, alle viidennes Suomen kunnista. Erityisesti yhteyksien riittävyyteen tulisi kiinnittää huomiota niillä alueilla, joilla yhteyksiä on tarjolla niukasti sekä kiinteästi että mobiilisti - 23 kunnassa molemmissa jäädään alle 2 tähden. 

Laajakaistaluokituksen laskenta

Kiinteiden yhteyksien luokituksessa kunnille annetaan tähtiä 1-5 sen mukaan, miten hyvin kunnan kotitalouksiin on saatavilla nykyiset ja tulevaisuuden palvelut mahdollistavia kiinteitä laajakaistayhteyksiä (laskeva nopeus väh. 100 Mbit/s) ja miten paljon nopeampia yhteyksiä ovat kuluttajat ottaneet käyttöön (väh. 30 Mbit/s liittymät). Päästäkseen 5 tähteen lähes kaikilla kunnan kotitalouksilla on oltava käytössään 100 megainen liittymä.

Mobiiliyhteyksien luokituksessa keskitytään mobiiliyhteyksien pääominaisuuteen eli niiden käyttöön rakennusten ulkopuolella. Lisäksi huomioidaan erikseen 300 megainen peitto, koska matkaviestinverkon enimmäisnopeudet ovat harvemmin käytännössä saavutettavissa. Laskennassa painotetaan siis 100 megan ja 30 megan tiepeittoja, mutta siinä otetaan huomioon myös 100 megan ja 300 megan kotitalouspeitot. Viiteen tähteen päästäkseen kunnassa on oltava kattava 100 megan tiepeitto ja mittava 300 megan kotitalouspeitto.

Lisätietoja

Katso tarkempia tietoja Monitori-palvelussa (Ulkoinen linkki)   

Tähtiluokitukset ovat ladattavissa myös taulukkomuodossa (Ulkoinen linkki) (ods). Voit myös samalla katsoa lisätietoja luokituksen laskennasta.

Kiinteän verkon  ja matkaviestinverkon  vuotta 2020 koskevat maakunta- ja kuntakohtaiset saatavuustiedot.  

Aiemmin julkaistut tähtiluokitusuutiset:

Useat pienet kunnat loistavat kiinteän verkon laajakaistaluokituksessa — Nyt jo yli miljoona kotitaloutta valokuidun piirissä 17.6.2020

Kunnille tähtiluokitukset nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden, käytön sekä peittoalueiden perusteella 18.6.2019

Erityisasiantuntija Elina Pallas, p. 0295 390 126, elina.pallas@traficom.fi 

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi, p. 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi