Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää kommentteja ehdotetuista muutoksista Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASPin itsenäisesti julkaistavaan liitteeseen 2, Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit. Kommentointiaika aika päättyy 15. joulukuuta

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa sekä sen liitteessä 2 on määritetty hyväksyttävä turvallisuustaso, joka Traficomin ja ilmailun toimijoiden on saavutettava käytännön toimin­nas­saan. Hyväksyttävä turvallisuustaso on määritelty strategisten turvallisuustavoitteiden ja tarvittavan suorituskykymittariston avulla. Suorituskykymittariston avulla seurataan, saavutetaanko tavoiteltu turvallisuuden ja suorituskyvyn taso käytännössä. 

Kansallisen tason suorituskykymittarien käyttö ovat osa turvallisuuden varmistamista ilmailuviranomaisella ja toimijoilla. Mittarien tuottamaa tietoa hyödynnetään erityisesti päätöksenteon tukena.

Pyydämme kommentteja FASP liite 2-luonnoksesta 15.12.2023 mennessä. Kommentit voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan kommenteissa viitetietona luonnoksen asianumeron TRAFICOM/568239/07.00.06.00/2023.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Heli Koivu, heli.koivu(at)traficom.fi, puh. 029 534 6200
erityisasiantuntija Aila Järveläinen, aila.jarvelainen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6042