Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Juhannus vesillä: Onhan venereissun päällikkö päätetty myös juhannuksena?

Suomessa tapahtui viime vuonna kaikkiaan yli 2 100 huviveneilyonnettomuutta. Onnettomuuksien huippukuukausi on maassamme perinteisesti ollut heinäkuu, jolloin viime vuonnakin tapahtui liki kolmannes kaikista huviveneilyonnettomuuksista. Veneilyn sesonkikautena on hyvä kerrata turvallisen ja vastuullisen veneilyn säännöt sekä käydä läpi 1.6. voimaantullut uusi vesiliikennelaki, johon on koottu yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt.

”Uuden vesiliikennelain tavoitteena on ollut lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa veneilijöiden arkea, kun säädökset ja ohjeistukset löytyvät nyt yhdestä paketista. Näemme, että entistä selkeämmät pelisäännöt tukevat kaikkia veneilijöitä ja auttavat näin vastuullisen veneilykulttuurin leviämistä”, painottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Veneelle on nimettävä aina päällikkö, joka vastaa kyytiin lähtevien turvallisuudesta

Yksi merkittävä muutos uudessa vesiliikennelaissa on päällikön vastuun korostaminen. Ennen kuin vesille lähdetään, on aina tiedettävä, kuka kantaa veneessä vastuun. Päällikön tuleekin huolehtia vesikulkuneuvon turvallisuudesta ja siitä, että kaikkia veneessä olevia on ohjeistettu turvalliseen toimintaan. Päällikkö myös vastaa siitä, että varusteet ovat helposti saatavilla eli esimerkiksi kelluntapukineita ei voi matkan aikana säilyttää lukkojen takana.

Uusina velvollisuuksina päällikön vastuulle tulevat esimerkiksi:

  • karttojen mukanaolo matkassa, mikäli matka pituuden tai muun syyn tai olosuhteen johdosta edellyttää reittisuunnittelua
  • varusteiden (esimerkiksi kelluntapukineiden) tulee olla helposti saatavilla
  • kelluntapukineiden pitäminen puettuina, mikäli olosuhteet niin edellyttävät

Tutustu päällikön vastuisiin .

Valitse pelastusliivit käyttötarkoituksen mukaan

Pelastusliivit ovat veneilijän tärkeimpiä perusvarusteita. Pelastusliivit tulee valita käyttötarkoituksen mukaan ja niiden sopivuus tulee varmistaa sovittamalla ennen ostopäätöstä, tämä on erityisen tärkeää lasten liivejä ostettaessa. Näytä tänä juhannuksena vesimerkin voima, pue pelastusliivit päälle ja varmista, että läheisesi tekevät samoin. Lue lisää: vesimerkki.fi 

Ota väistämissäännöt haltuun - vesillä liikuttaessa ei ole etuajo-oikeuksia, ainoastaan väistämisvelvollisuuksia

Suomi on yksi maailman venetiheimmistä maista. Vuoden 2019 kesäkuussa rekisteröityinä oli maassamme peräti 217 000 venettä ja lisäksi rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolisia veneitä on vielä lähes miljoona. Vilkas kesäkausi merkitsee myös huviveneilyn ja kauppamerenkulun kohtaamisia, jossa yksikin läheltä piti -tilanne on liikaa.

”Vesiliikenteen säännöt koskevat sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä. Veneilijöiden kannattaa olla valppaina etenkin ahtailla ja vaikeakulkuisilla väyläalueilla, jossa kauppa-alusten turvallista kulkua rajoittaa niiden suuri syväys ja hidas ohjailtavuus. Eli väylillä on syytä pitää pitkiä turvavälejä kauppa-aluksiin ja muistaa, että huvivene väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä sekä Saimaan syväväylillä,” muistuttaa meriliikenteen ohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja VTS Finlandista.

Kertaa väistämisvelvollisuudet:

  • Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki kauppamerenkulun väylät rannikollamme lasketaan tällaisiksi ahtaiksi kulkuväyliksi, joten niillä liikkuessaan veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.
  • Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta.
  • Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.
  • Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.
  • Liikkuva ja paikallaan oleva kohtaavat: Ohittava vene väistää ohitettavaa.

Tutustu väistämissääntöihin

Puuttuiko väylältä merimerkki? Palautteesi auttaa pitämään vesiväylät paremmassa kunnossa

Kuluneena talvena järvet jäätyivät vain kevyesti. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että merimerkit ovat pysyneet paikoillaan hyvin. Väylien ja merkkien tarkastuksia on tehty jo monin paikoin ja vikoja korjattu sitä mukaa. Veneilijöiden palaute on kuitenkin aina tervetullutta myös puuttuvien merimerkkien osin.

Puuttuvasta merimerkistä voit ilmoittaa Väyläviraston suoraan numeroon 0800 181818. 

Lisäksi muuta vesiväyliin liittyvää palautetta voi antaa Palauteväylän (https://palautevayla.fi/aspa) tai vesiliikenteelle suunnatun palautesovelluksen (https://extranet.vayla.fi/pooki_www/palaute/) kautta.

Lisätietoja:

Traficom:
tiiminvetäjä Suvi Toppari puh. 029 534 5412
erityisasiantuntija Kimmo Patrakka puh. 029 534 6450

Vesiliikenneonnettomuustilastot

Traffic Management Finland (VTS Finland):
viestintäpäällikkö Outi Huhtala puh. 050 571 6299