Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen laivaliikenteen liikennöintivelvoitteen asettamisesta Helsingin ja Tallinnan välille. Päätös vähentää koronatilanteesta meriliikenneyhteyksille aiheutuvaa haittaa. Liikennöintivelvoitteen tarvetta arvioidaan kahden viikon välein.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt 20.11.2020 päätöksen meriliikenteen väliaikaisesta järjestämisestä ja palveluvelvoitteen asettamisesta välille Helsinki - Tallinna. Traficomin tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä sekä luottamuksen palautumista meriliikenteeseen eli tässä tilanteessa turvata huoltovarmuuden ja teollisuuden kannalta tärkeä reitti sekä myös mahdollistaa Suomen ja Viron välinen työmatkaliikenne.

Traficom on katsonut palveluvelvoitteen asettamisen välttämättömäksi. Ilman palveluvelvoitteen asettamista Suomen huoltovarmuuden ja teollisuuden tarpeiden sekä riittävien liikenneyhteyksien tarvitsemaa matkustaja- ja rahtiliikenteen palvelutasoa ei pystyttäisi ylläpitämään.

"Suomen ja Viron välinen laivaliikenne on tärkeää niin huoltovarmuuden, teollisuuden kuin välttämättömien liikkumistarpeidenkin näkökulmasta. Olemme katsoneet, että tämän varmistamiseksi liikennöintivelvoitteen asettaminen Tallinnan ja Helsingin välille on nyt välttämätöntä", toteaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficomin päätös pohjautuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Nyt tämä velvoite on asetettu Helsingin ja Tallinnan väliselle edestakaiselle reitille. Meriliikenteen harjoittajat, joille palveluvelvoite on asetettu, ovat Tallink Grupp AS ja Viking Line Abp.

Traficom on jo asettanut liikennöintivelvoitteet Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma -yhteysvälille (Ulkoinen linkki) sekä kahdelle muulle Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavalle reitille (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen tuetut reitit hakuun (Ulkoinen linkki) (5.10.2020)

Ensimmäiset laivaliikenteen liikennöintivelvoitteet asetettu Ahvenanmaan ja Ruotsin yhteyksien turvaamiseksi (Ulkoinen linkki) (6.11.2020)

Uusia laivaliikenteen liikennöintivelvoitteita Ahvenanmaan yhteyksien ja huoltovarmuuden varmistamiseksi (Ulkoinen linkki)(17.11.2020)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki