Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote lentäjille: Poikkeusmenettelyjä kelpuutusten ja koulutusten voimassaolojen pidentämiseksi jatkettu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt jatkaa maalis- ja huhtikuussa 2020 aloitettua poikkeusmenettelyä, jonka avulla lentäjien kelpuutusten ja tiettyjen lento-operaattorikoulutusten ja -tarkastusten voimassaoloa on voitu jatkaa vaatimuksista poiketen. Edellytyksenä on edelleen, että normaali voimassaolon jatko ei ole mahdollista koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Traficom teki maalis- ja huhtikuussa 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten, tarkastuslentäjän valtuutusten sekä tiettyjen lento-operaattorikoulutusten ja -tarkastusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Voimassaolon jatkon pituus on ollut joko 4 kk tai poikkeusluvan päättymiseen saakka asiasta riippuen.

Ensimmäinen kelpuutusten ja koulutusten voimassaoloon myönnetty 4 kuukauden ajanjakso päättyy heinäkuun lopussa. Traficom on saanut useita yhteydenottoja, joiden mukaan normaali voimassaolon jatko on edelleen mahdotonta joillekin lentäjille johtuen mm. koronan aiheuttamista matkustusrajoituksista. Tästä syystä on tehty päätös sallia voimassaolon pidentäminen uudelleen joko 4 kuukaudella tai ko. poikkeusluvan soveltamisjakson päättymiseen asti, kumpi lyhyempi.

Huom! Traficom korostaa, että kelpuutuksen tai koulutuksen voimassaoloa on lähtökohtaisesti pyrittävä jatkamaan normaalimenettelyin. Poikkeusluvan käytön ehtona on, että koronatilanne aidosti estää normaalin jatkon. Mikäli jatko tehdään, lentäjän tulee sen aikana aktiivisesti pyrkiä suorittamaan voimassaolon jatko normaalimenettelyin.

Ketä päätös koskee ja millä edellytyksillä?

Tehty päätös koskee seuraavia kelpuutuksia ja koulutuksia. Pisin mahdollinen voimassaolon jatko riippuu alkuperäisen päätöksen päivämäärästä, joten se vaihtelee lentäjästä riippuen:

1) Part-ORO organisaatiossa työskentelevät

a) Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset ja mittarilentokelpuutukset, joiden haltijat osallistuvat kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO):

- kelpuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia

- voimassaolon pidentäminen 4 kk tai korkeintaan 23.11.2020 saakka.

b) Lentotoiminta-asetuksen liitteen III (Part-ORO) mukaiset koulutukset ja tarkastukset siten kuin alkuperäisessä päätöksessä mainittu (TRAFICOM/122157/05.00.28.00/2020):

- koulutuksen tai tarkastuksen voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ei ole mahdollista suorittaa koronatilanteen takia

- voimassaolon pidentäminen 4 kk tai korkeintaan 23.11.2020 saakka.

2) Muut kuin Part-OROorganisaatiossa työskentelevät

Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset ja mittarilentokelpuutukset, joiden haltijat eivät osallistu kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO) -  näitä ovat mm. yleisilmailijat, koulutusorganisaatiossa tai kolmannen maan operaattorin palveluksessa työskentelevät:

- kelpuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia

- voimassaolon pidentäminen 4 kk tai korkeintaan 27.11.2020 saakka.

Opettajakelpuutusten, tarkastuslentäjän valtuutusten ja kielitaitomerkintöjen osalta pätee edelleen, mitä on tiedotettu huhtikuussa 2020:

Tiedote lentäjille: Part-ORO

Tiedote lentäjille: Muut kuin Part-ORO

Ohjeet

Kun voimassaoloa jatketaan toistamiseen poikkeusluvan pohjalta, lentäjän ei tarvitse tehdä uudelleen alkuperäisissä päätöksissä mainittuja lisäkoulutuksia tai ohjeistuksia (briefing). Kelpuutuksen uusi voimassaolo tulee kuitenkin merkitä lentäjän lupakirjaan. Voimassaolon jatkon lupakirjaan voi tehdä joko tarkastuslentäjä tai lennonopettaja (SEP-kelpuutusten jatkot), mutta jos kyseessä on kelpuutuksen uusinta, merkinnän voi tehdä ainoastaan tarkastuslentäjä tai Traficom.

Lennonopettajan tai tarkastuslentäjän pitää täyttää poikkeusluvan perusteella myönnetyistä jatkamisista tai uusimisista normaali lausuntolomake, jonka remarks-osioon kirjoitetaan, että kelpuutuksen jatko on tehty Traficomin Covid-19 poikkeusluvan 9.7.2020 perusteella.

Kelpuutus jatketaan alkuperäisestä voimassaolopäivämäärästä tai uusintapäivämäärästä eteenpäin 4 kk tai enintään 23.11.2020 (Part-ORO-lentäjät) tai 27.11.2020 (muut kuin Part-ORO-lentäjät) saakka. Lausuntolomake toimitetaan Traficomin kirjaamoon normaalimenettelyn mukaisesti, ja lennonopettajalla ja tarkastuslentäjällä on myös normaali arkistointivelvollisuus näiden lausuntojen suhteen.

Lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia voi edelleen hakea myös normaalimenettelyin.

Lisätietoja

Traficomin päätös 23.3.2020: Decision on granting exemptions under Article 71(1) of Regulation (EU) No 2018/1139 (pdf)(Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Traficomin täydentävä päätös edelliseen 7.4.2020: Decision on granting exemptions under Article 71(1) of Regulation (EU) No 2018/1139 (pdf, 131.16 KB) (Ulkoinen linkki)

Traficomin päätös 27.3.2020: Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla (pdf, 138.27 KB) (Ulkoinen linkki) 

Traficomin täydentävä päätös edelliseen : Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla 2.4.2020 (pdf, 351.53 KB) (Ulkoinen linkki)

Traficomin päätös 9.7.2020  - Päätös: Kelpuutuksen tai koulutuksen voimassaolon pidentäminen uudelleen asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla

Lisätietoja sähköpostitse lupakirjat(at)traficom.fi