Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yksittäinen uusi M-, N-, tai O-luokan ajoneuvo on vaatimusten mukainen. Yksittäishyväksyntää voi hakea ajoneuvon omistaja, valmistaja, valmistajan edustaja tai maahantuoja.

Yksittäishyväksyntä jakautuu kansalliseen ja EU-yksittäishyväksyntään. Kansallisen yksittäishyväksynnän saaneen ajoneuvon voi ottaa käyttöön/rekisteröidä ilman toisen jäsenvaltion tunnustamista vain Suomessa. EU-yksittäishyväksynnän saaneen ajoneuvon voi ottaa käyttöön/rekisteröidä missä tahansa EU-jäsenvaltiossa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii Suomessa hyväksyntäviranomaisena ja vastaa ajoneuvojen kansallisten yksittäishyväksyntöjen järjestämisestä sekä EU-yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä. Traficom järjestää kansallisten yksittäishyväksyntöjen myöntämisen hankkimalla toimintaan tarvittavat palvelut sopimuskumppaneilta.

Kansallinen vai EU-yksittäishyväksyntä?

Suomeen rekisteröitävälle ajoneuvolle tehdään yleensä kansallinen yksittäishyväksyntä. Kansallinen yksittäishyväksyntä on voimassa Suomessa, mutta se voidaan tunnustaa myös muissa jäsenvaltioissa, jos hyväksyntä vastaa ko. jäsenvaltion vaatimuksia.

Vaihtoehtona kansalliselle yksittäishyväksynnälle ajoneuvolle voidaan hakea EU-yksittäishyväksyntää. EU-jäsenvaltioiden on hyväksyttävä EU-yksittäishyväksyntä ilman tunnustusmenettelyitä. EU-yksittäishyväksynnässä ei ole kansallisia vapautuksia, ja menettely on siten yleensä raskaampi ja myös kalliimpi sekä hyväksynnän että tarvittavien selvitysten osalta.

Kansallinen yksittäishyväksyntä voidaan myöntää kaikille M-, N- ja O-luokkien ajoneuvoille. EU-yksittäishyväksyntä voidaan myöntää vain M1- ja N1-luokan ajoneuvoille sekä erikoiskäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille.

Kansalliseen yksittäishyväksyntään voidaan käyttää kansallisia helpotuksia vaatimusten osoittamistavoista Traficomin automääräyksen liitteen 1 mukaisesti. EU-yksittäishyväksyntään tarvittavat selvitykset vastaavat EU-tyyppihyväksyntään tarvittavia selvityksiä. Tästä johtuen esimerkiksi hyväksyttyjen asiantuntijoiden selvityksiä ei voi käyttää osana vaatimustenmukaisuuden osoittamista EU-yksittäishyväksynnöissä, vaan selvitysten tulee olla nimetyn tutkimuslaitoksen antamia.

Päivitetty