Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommunikationsministeriet har meddelat att koncessionerna på 25,1-27,5 GHz auktioneras ut. Auktionen ordnas av Transport- och kommunikationsverket. På denna sida kan man följa hur auktionsprojektet fortskrider och få mera information om auktionen.

Frekvensauktionen avslutades

Auktionen arrangerad av Trafik- och kommunikationsverket Traficom avslutades den 8 juni 2020 klockan 11.40. Auktionens resultat:

25,1 - 25,9 GHz (A)Elisa Abp7 000 000 €
25,9 - 26,7 GHz (B)Telia Finland Oyj7 000 000 €
26,7 - 27,5 GHz (C)DNA Abp7 000 000 €

 

Aktuellt

Auktion av nätkoncessioner på frekvensområdet 25,1–27,5 GHz

Statsrådet förklarade den 6 februari 2020 koncessioner lediga att sökas på 25,1–27,5 GHz. Koncessionerna beviljas för hela landet, med undantag av landskapet Åland. Koncessionerna beviljas i ett auktionsförfarande.
Frekvensauktioner har ordnats i Finland fyra gånger tidigare. Frekvensområdet 2500–2690 MHz auktionerades ut år 2009, frekvensområdet 791–831 MHz/832–862 MHz år 2013, frekvensområdet 703–733/758–788 MHz år 2016 och frekvensområdet 3410–3800 MHz år 2018. Trådlösa bredbandsnät som tagits i drift på dessa utauktionerade frekvenser möjliggör snabba dataöverföringsförbindelser i nästan hela landet. 

I Europa har man identifierat tre pionjärfrekvensband för införandet av 5G-nät. Av dessa har frekvensbandet 700 MHz och 3,6 GHz redan anvisats för denna användning genom tidigare auktionsprocesser i Finland, och det tredje pionjärbandet 26 GHz auktioneras ut sommaren 2020.

Världsradiokonferensen WRC-19 anvisade frekvensbandet 26 GHz för 5G-nät globalt. I Europeiska Unionen har man fattat nödvändiga beslut om att införa 5G-nät, och medlemsstaterna skulle anvisa åtminstone 1 GHz av det bandet tillgängligt för 5G-nät före slutet av 2020.

Globalt sett är Finland ett av de första länderna som kommer att bevilja tillstånd att använda 5G-nät på detta band. Finland kommer att bevilja fler frekvenser per aktör på 26 GHz-bandet än någon annanstans.

Författningar angående auktionen

För att frekvensbandet 26 GHz kan auktioneras ut, behövs ändringar i två förordningar av statsrådet, och dessutom behövs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om auktion samt tekniska tillståndsvillkor för de radiostillstånd som beviljas. 

Kommunikationsministeriets remiss som gäller statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser på frekvensområdet 25,1–27,5 GHz går ut den 6 mars 2020. I förordningen bestäms om grundreglerna för beredningen av frekvensauktionen, t.ex. om antalet frekvenser, maximiantalet frekvenser som beviljas per företag, den tillämpade auktionsmodellen, utgångspriset för frekvenser, deltagaravgiften och betalningsfrekvens för koncessionsavgiften. 

Remissen har också samband med statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) där frekvensplan skulle ändras för att även täcka frekvensbandet 25,1–27,5 GHz som denna auktion gäller.
Transport- och kommunikationsverket har samtidigt sänt sitt förslag till föreskrift (64 C M) om auktionsförfarandet för nätkoncessioner på 25,1–27,5 GHz på remiss. Den innehåller närmare föreskrifter om anmälan till auktionen och om det auktionsförfarande som ska iakttas vid auktionen. Transport- och kommunikationsverkets remiss omfattar även tekniska tillståndsvillkor för radiotillstånd på 25,1–27,5 GHz.

Utlåtanden

Utlåtandena om frekvensauktionen finns på utlåtande.fi. (Extern länk)

Dessutom kom det ett utlåtande direkt till Transport- och kommunikationsverket, remissinstansen var EMEA Satellite Operators Association (ESOA) och utlåtandet finns enbart på engelska.

På basis av remissen ändrade Transport- och kommunikationsverket sitt föreskriftsutkast 64 C/2020, motivering till och tillämpning av föreskrift 64 C, de tekniska tillståndsvillkoren för radiotillståndet och promemorian om bakgrunden till tekniska begränsningar för användningen av frekvensområdet 26 GHz.
Gällande föreskrift 64 C/2020 M om auktion av nätkoncessioner på frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och motivering till och tillämpning av föreskrift 64 C finns på finlex.fi (Extern länk).

Statsrådets projektfönster om auktionen. (Extern länk)

Närmare information

Närmare information om bakgrunden till koncessionsvillkoren och till tekniska användningsbegränsningar i radiotillståndets tekniska tillståndsvillkor på 26 GHz-bandet finns i memorandum. Se också Europeiska Unionens genomförandebeslut (EU) 2020/590 (uppdaterad).

Ytterligare information om anmälan till auktionen, om auktionsförfarandet samt om auktionsavgifter

projektchef, specialsakkunnig Jan Engelberg vid Transport- och kommunikationsverket (fornamn.efternamn@traficom.fi)

Uppdaterad