Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fordonsskatt ska betalas årligen för person-, paket- och lastbilar som är registrerade i Finland och används i trafik. Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Bestämmelser om fordonsskatten finns i fordonsskattelagen.

Om du har ett bensindrivet fordon betalar du endast grundskatt. Om ditt fordon använder någon annan drivkraft eller något annat bränsle än bensin, till exempel diesel eller el, betalar du förutom grundskatten även drivkraftsskatt.

Hur beräknas grundskatten för fordon?

Grundskatten beräknas enligt fordonets angivna utsläppsvärde för koldioxid. Om fordonet saknar utsläppsvärde för koldioxid beräknas grundskatten på grundval av den största tillåtna totalmassan för fordonet i vägtrafik. De utsläppsvärden som uppmätts i samband med besiktning påverkar inte skattebeloppet.

Hur beräknas drivkraftsskatten för fordon?

Fordonsskattens drivkraftsskatt uppbärs för person-, paket- och lastbilar som använder något annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten beräknas på grundval av den största tillåtna totalmassan samt drivkraften för fordonet i vägtrafik.

Drivkraftsskattenivåerna för personbilar och bilar avsedda för två ändamål är:

  • Diesel 5,5 cent/dag/påbörjat 100 kg
  • El 1,5 cent/dag/påbörjat 100 kg
  • El och bensin 0,5 cent/dag/påbörjat 100 kg
  • El och diesel 4,9 cent/dag/påbörjat 100 kg
  • Metanbränsle 3,1 cent/dag/påbörjat 100 kg

Drivkraftsskattenivåerna för paket-, hus- och servicebilar är:

  • Alla drivkrafter 0,9 cent/dag/påbörjat 100 kg

Skattetabeller

På din debetsedel eller i Traficoms transportärenden i tjänsten Mina ärenden kan du se vilket utsläppsvärde (WLTP eller NEDC) som angetts för ditt fordon.

Vanliga frågor

Uppdaterad