Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Du får en debetsedel för fordonsskatt, dvs. en faktura för fordonsskatt varje år. Som personkund kan du välja om du vill ha debetsedeln för fordonsskatt som e-faktura, elektroniskt till OmaPosti eller till Suomi.fi-meddelanden eller som papperspost. Som företagskund kan du ange en särskild faktureringsadress. Betalningspåminnelser skickar vi per post.

Beställ debetsedeln för fordonsskatt som e-faktura

När du beställer debetsedeln för fordonsskatt som e-faktura skickas debetsedeln direkt till din nätbank. E-faktura är det enklaste sättet att betala fordonsskatt. Alla uppgifter finns färdiga på fakturan så du behöver bara kontrollera och godkänna den.

Du kan börja använda e-faktura då du ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank. För detta behöver du din kundkod för fordonsbeskattning. Kundkoden finns på debetsedeln för fordonsskatt och du kan också kontrollera den i Traficoms e-tjänst Mina ärenden (Mina uppgifter).

När du beställer e-fakturan vänligen notera att debetsedlar för den skattskyldiges alla fordon specificerade på debetsedeln skickas till nätbanken som e-faktura. För att du inte ska beställa en annan persons debetsedlar för fordonsskatt till din nätbank, kontrollera den skattskyldiges uppgifter (uppgifter om mottagaren av debetsedeln) noggrant.

Mer information om hur du tar e-fakturan i användning får du av din bank.

Vanliga frågor

Uppdaterad