Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändring av fordonets försäkringsuppgifter

Som ägare eller innehavare kan du byta försäkringsbolag eller försäkringstagare när som helst under fordonets försäkringsperiod.

1

Kontakta ditt försäkringsbolag

Ingå ett nytt försäkringsavtal 

  • om byte av försäkringstagare med ditt nuvarande försäkringsbolag, eller
  • om byte av försäkringsbolag med ett nytt försäkringsbolag.
2

Nya försäkringsuppgifter förmedlas elektroniskt från försäkringsbolaget till trafik- och transportregistret så du behöver inte vidta några andra åtgärder.

Kom dock ihåg att ett avställt fordon  alltid ska påställas  genom en särskild anmälan innan man får framföra det i trafiken. Straffet för att använda ett avställt fordon i trafik är en tilläggsskatt  på minst 1000 euro.

Var kan jag kontrollera att ändringen av försäkringsbolag som jag gjort har trätt i kraft?

Du kan kontrollera försäkringens giltighet hos ditt försäkringsbolag. Du kan även kontrollera ett fordons försäkringsbolag via Traficoms tjänst för fordonsuppgifter (Extern länk)

Uppdaterad