Ändringar som gäller gående

Det finns knappt några ändringar som gäller gående i den nya vägtrafiklagen.

  • Gående måste använda under- eller överfarter, om en sådan finns i närheten.
  • Om det inte finns någon gångbana eller vägren eller om gångbanan eller vägrenen inte är framkomlig utan olägenhet, ska gående använda cykelbanans eller körbanans kant.